Dharm Mungra wil stopzetting plannen om Goslar uit Surinamerivier te verwijderen

suriname rivier 696x392 1

GFC NIEUWSREDACTIE- De voorman van de politieke partij De Nieuwe Leeuw (DNL), Dharm Mungra, wil dat de plannen om de Goslar uit de Surinamerivier te verwijderen per direct worden stopgezet.

Er moet eerst een gedegen onderzoek plaatsvinden om na te gaan wat de mogelijke effecten zijn.

“In deze context wil ik benadrukken dat het zeer onverstandig is om dit te doen zonder voorafgaand een uitvoerige studie naar de impact hiervan uit te voeren”, laat hij aan GFC weten.

Mungra Dharm

Dharm Mungra

“Toen we de Wijdenboschbrug bouwden, was de impact van de Goslar op de stroming in de rivier, het sedimenttransport en met name de vaargeul van de rivier een belangrijk punt van zorg. Dit betrof de bepaling van de locatie van de doorvaartopening, die nu precies in de vaarlijn ligt.”

“Het advies van deskundigen destijds was om bij een eventuele verwijdering van het schip in de toekomst de effecten ervan te laten onderzoeken door een gekwalificeerd en specialistisch instituut. Een simulatieonderzoek zou in deze context ook gepast zijn”, voert de ingenieur tevens politicus aan.

“Het verwijderen van een obstakel in een rivier kan verschillende effecten hebben op de locatie van de vaargeul. Het specifieke effect hangt af van verschillende factoren, zoals de eigenschappen van de rivier, de stroming, sedimenttransport en andere omgevingsfactoren.”

OOK INTERESSANT
Studenten TU Delft geven presentatie over wateroverlast te Ricanaumofo

Mogelijke effecten

Verandering in stromingspatroon: Het verwijderen van een obstakel kan de stroming in de rivier beïnvloeden. Het kan leiden tot een herverdeling van de stroming, waarbij het water nieuwe paden zoekt om te volgen. Dit kan resulteren in een verschuiving van de vaargeul naar een nieuwe locatie.

Verandering in sedimenttransport: Obstakels in een rivier kunnen sediment vasthouden en ophopen. Door het verwijderen van een obstakel kan het sediment dat zich daar heeft verzameld weer in beweging komen.

Dit kan leiden tot sedimentafzettingen op nieuwe locaties en mogelijk de vorming van een nieuwe vaargeul of veranderingen in de bestaande vaargeul.

Diepte en breedte van de vaargeul: Als het obstakel de vaargeul belemmerde, kan de verwijdering ervan leiden tot een toename van de diepte en/of breedte van de vaargeul. Dit kan gunstig zijn voor het navigeren van schepen en het vergemakkelijken van de scheepvaart op die locatie.

“Het is belangrijk op te merken dat het verwijderen van een obstakel in een rivier soms onvoorspelbare gevolgen kan hebben. Het kan leiden tot complexe veranderingen in de rivierdynamiek die invloed hebben op de vaargeul en andere aspecten van de rivier.”

OOK INTERESSANT
Verloedering in Suriname neemt ernstige vormen aan

“Het is daarom raadzaam om deskundig advies in te winnen en eventuele gevolgen te evalueren voordat er grote wijzigingen worden aangebracht in een rivieromgeving.”

“Kortom, mijn dringend verzoek is om elke activiteit met betrekking tot de verwijdering van het wrak tijdelijk stop te zetten om eerst een gedegen studie te laten uitvoeren naar de invloed en de kans op verplaatsing van de vaargeul. Het kan een regelrechte ramp inhouden voor de scheepvaart, althans de doorvaart van grote schepen”,stelt Mungra verder.

“Een mevrouw, blijkbaar een ondeskundige, matigt zich in haar onnozelheid op onvoorstelbare wijze aan zo’n belangrijke vaststelling te kunnen doen en adviseert om het wrak te verwijderen in verband met de gevaren in de vaarlijn.”

“Ze gaat in haar enthousiasme compleet haar boekje te buiten en wil blijkbaar praten over zaken waarvan ze klaarblijkelijk totaal geen verstand lijkt te hebben”, meent Mungra.

“Nogmaals, de overheid moet goed onderzoeken en indien zaken wel of niet moeten worden verwijderd, laten uitzoeken welke voorzieningen al dan niet eventueel noodzakelijk zouden kunnen zijn zodat de loop van de vaargeul niet wordt beïnvloed, want vooral daar gaat het om”, besluit hij.