fbpx

Dew Sharman wordt vicevoorzitter DNA, Gajadien fractieleider coalitie

GFC NIEUWS- Op zondag 28 juni is het dagelijks bestuur van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) in vergadering bijeengekomen en definitieve besluiten genomen over de invulling van functies in De Nationale Assemblee.
Met het mandaat van het hoofdbestuur van de VHP en na uitvoerig en goed overleg met Ronni Brunswijk, zijn besluiten genomen over de invulling van de functie van fractieleider van de coalitie. Asiskumar Gajadien, lid van DNA, is bereid gevonden de functie van fractieleider van de coalitie op zich te nemen.
Voorts is unaniem besloten dat het lid van De Nationale Assemblee, Dew Sharman, als enige kandidaat voor de functie van ondervoorzitter van De Nationale Assemblee door de gezamenlijke coalitie zal worden voorgedragen.
De VHP kijkt uit naar een unanieme verkiezing van Sharman als ondervoorzitter van DNA. Krishna Mathoera was getipt voor de functie van vicevoorzitter van DNA, maar heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor deze functie.
De VHP is ervan overtuigd dat met deze invulling en de voordrachten de partij op een constructieve, maar kritische wijze, voort zal gaan een positieve bijdrage te leveren aan het parlementaire werk in de vertegenwoordiging van het Volk van Suriname.

BEKIJK OOK
Cultuur start ‘Pé wé go festival of freedom’