fbpx

Deviezenwaakhond Suriname viert 70 – jarig bestaan

“Zorg dragen dat het deviezenverkeer volgens alle regelgeving verloopt en ervoor waken dat de deviezen van Suriname volgens de juiste richtlijnen worden verhandeld; dat is de voornaamste taak van de Deviezencommissie”, aldus Jenny Johns-Christopher, voorzitter van deze commissie. Op 1 september bestond de Commissie 70 jaar en wordt dit feestelijk op 7 december aanstaande herdacht.

Het orgaan bestaat uit 4 commissieleden die dagelijks, tezamen met het personeel, handelen volgens de deviezenregeling die voor het eerst van kracht werd op 1 september 1947.

De huidige leden zijn: mevrouw J. Johns-Christopher (voorzitter), mevrouw H. Adriaansz, mevrouw F. Hausil en de heer R. Smit (allen leden).

Wat doet de Deviezencommissie?

De deviezenregeling is er in eerste instantie om het deviezenverkeer met het buitenland te reguleren. Bij deviezen denken we in eerste instantie aan waarden voor vreemde valuta, goud, andere edelmetalen, effecten en vorderingen. Deze waarden vormen samen het deviezenfonds van de Republiek Suriname.

Een belangrijke klantengroep van de Deviezencommissie zijn de niet- ingezetenen die kapitaal in of uit het land willen brengen. Bijvoorbeeld, een bedrijf wil een lening aangaan bij een buitenlandse bankinstelling. Die bank wordt hierbij gezien als de niet-ingezetene.

Het is nu de taak van de Deviezencommissie om een deviezenvergunning uit te geven waardoor de transactie legaal wordt. Tevens houdt zij vanaf het moment dat de lening is goedgekeurd, toezicht op de aflossing van de lening.

OOK INTERESSANT
Leerlingen Gijsbertusstraat brengen bezoek aan hydrocultuurplantenkassen van LVV

Een andere belangrijke klantgroep vormt die van de verkopers en kopers van onroerend goed in Suriname waarbij één van de partijen een niet-ingezetene is. De Deviezencommissie verschaft daarbij een deviezenvergunning aan de handelende partijen en houdt zicht op de bijbehorende geldstromen en dat alles volgens de deviezenregeling verloopt.

De toekomst

De Deviezenregeling is sterk verouderd en dient dringend herzien te worden, welke de Deviezencommissie de komende jaren aan wenst te werken.

De Deviezencommissie is een zelfstandig rechtspersoon en voorziet in een eigen kapitaalvoorziening. Zij werkt nauw samen met de twee monetaire autoriteiten, namelijk de Centrale Bank van Suriname(CBvS) en het ministerie van Financiën. Hun uitdaging is dan ook om goed in de staatsinkomsten te blijven voorzien.

Een andere uitdaging voor de komende jaren is dan ook om de uitgifte van goudvergunningen beter te reguleren.

Feestelijke avond

Op 7 december wordt het 70-jarig bestaan van de Deviezencommissie tijdens een besloten bijeenkomst in het Courtyard Marriott feestelijk herdacht. Tijdens de Keynote-presentatie van die avond staat vooral het deviezenbeleid voor de komende 5 jaar centraal en worden de hoogtepunten van de voorbije jaren belicht.(GFC)