fbpx

Destructief rijstbeleid VHP weer opgepakt?

INGEZONDEN-Met de goedkeuring van de aankoop van grond voor zaaizaadproductie door de ministerraad lijkt het destructieve rijstbeleid van de VHP weer te zijn opgepakt.

Terwijl de rijstboeren georganiseerd zouden moeten worden in sterke sector organisaties worden maatregelen genomen kennelijk om een snelle “njang” te maken.

Met nu de voorgenomen aankoop van een rijstareaal door de overheid moet het inmiddels aan een ieder duidelijk worden hoe de ontwikkeling van Suriname systematisch wordt gefrustreerd.

Een potentieel bloeiende en goed verdienende rijstsector is noodlijdend gemaakt door systematisch partij politieke belangen voorop te stellen.

Verhuurd aan partijtopper

Het areaal van de Prins Bernhardpolder van 700 ha was in handen van Adron die de veredeling van rijstrassen ter hand neemt. Het areaal werd gebruikt voor de productie van zaaizaad. Dit strategisch goed gelegen en bereikbaar areaal werd door de toenmalige VHP-minister Ragoebarsing onder regering Venetiaan III verhuurd aan de Sunda group in 2008.

Na een lang rechtsproces is dit areaal in 2019 in de boezem van de staat teruggekomen. Nu blijkt onder deze regering wederom toestemming te zijn gegeven aan VHP-partijtoppers om dit areaal te mogen gebruiken voor rijstteelt.

Verhuurd areaal terugkopen?

En het kan nog gekker. Want alsof dat niet voldoende is heeft de regering nu voor de zaaizaad productie een ander, veraf gelegen areaal aan de rechteroever van de Nickerie rivier op het oog.

Volgens minister Sewdien van LVV zijn juristen en techneuten ingeschakeld om het een en ander uit te werken en zou de koop nog niet rond zijn. Maar het idee als van een ongunstig gelegen areaal dat door de overheid is verhuurd aan Surana Landbouwonderneming NV die zij nu zal terugkopen (!)

De koop is bovendien reeds door de raad van Ministers goedgekeurd op 11 augustus j.l. Vervolgens heeft president Santokhi op 23 augustus j.l. de opdracht gegeven aan de minister van LVV en de minister van Financiën om hier uitvoering aan te geven.

BEKIJK OOK
Bouwsel langs de rivier gebruikt voor verpakken en verkoop drugs aan vissers ontmanteld door politie

In de gevoerde onderhandelingen zou een veel te hoog bedrag van US$2.375 miljoen op tafel liggen. Moet nu een VHP-partijbons onder de naam Surana Landbouwonderneming NV een “njang” maken?

Rijstsector naar de knoppen

Het moet inmiddels duidelijk worden waarom we in een situatie zijn beland waar Suriname voor wat de zaaizaad productie ver achter loopt bij ons buurland Guyana.

Het is geen toeval dat deze regering onder leiding van een VHP-president juist nu goedkeuring heeft gegeven om zaaizaad uit Guyana te kopen. De staat is en wordt niet alleen financieel benadeeld. Maar de gehele rijstsector wordt zo naar de knoppen geholpen terwijl partij toppers zich verrijken.

Suriname liep eens voorop in de veredeling van rijstrassen en stond ooit bekend als top kwaliteit rijstproducent in de wereld. Deze voorsprong is prijsgegeven door wanbeleid en beleidsbeslissingen met partij politieke belangen voorop met name vanuit de VHP en zijn we in een situatie beland waar Suriname nu afhankelijk is van zaaizaad uit Guyana.

Sterke sectororganisatie

De PALU is van mening dat de zaaizaad productie allang al voortvarend aangepakt had kunnen worden. Boeren konden zelf overgaan tot veredeling en zaaizaad productie met minimale overheidsbemoeienissen. Daarvoor moet een sterke sector organisatie opgezet worden zoals we dat ook in ons buurland Guyana kennen.

Al jaren wordt dit aanbevolen. Maar partij politiek heeft ook de rijstsector inmiddels verdeeld en verzwakt in drie boerenorganisaties en twee verenigingen van rijstexporteurs.

Een potentieel bloeiende en goed verdienende rijstsector is noodlijdend gemaakt door systematisch partij politieke belangen voorop te stellen.

Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie