Deskundigheid van intellectuelen in Nederland cruciaal voor toekomst Suriname

Suriname 1

INGEZONDEN- Zonder de bijdrage van intellectuelen uit Nederland, loopt Suriname het risico verder af te glijden in de richting van een zwakkere politieke en economische staat.

Het moet erkend worden dat de politieke actoren die zich momenteel positioneren voor de regeringsmacht in Suriname in 2025, zeker niet kunnen worden geclassificeerd als deskundig.

Integendeel, het zijn voornamelijk individuen die met enige regelmaat de kans krijgen om hun meningen te uiten in mainstream en sociale media, waarbij ze vaak scherpe kritiek uiten zonder concrete oplossingen aan te bieden.

Het is duidelijk dat deze personen, zelfs als ze een nieuwe regering zouden vormen, niet in staat zullen zijn om welvaart te genereren.

Onze hoop ligt in het potentieel van intellectuelen van Surinaamse afkomst in Nederland die hun kennis en vaardigheden ten dienste kunnen stellen van ons land.

Het vereist geen voorspellende gaven om te beseffen dat, gezien de huidige actoren die staan te popelen om de leiding over te nemen, Suriname waarschijnlijk verder in verval zal raken.

OOK INTERESSANT
Geen concreet plan president om onderwijscrisis te herstellen

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud