fbpx

Deskundigen buigen zich tijdens paneldiscussie over etniciteit in Suriname

Kenniskring organiseert dinsdag een paneldiscussie met als titel “Etniciteit in Suriname: de betekenis in wetenschap, cultuur en de politieke praktijk”.

De gastspreker is Jack Menke. Kirtie Algoe en Iwan Sno zijn de pannelleden. Menke zal de verschillen tussen “ras” en “etniciteit” verduidelijken en hoe “ras” , als classificatieprincipe van de Surinaamse bevolking, na de volkstelling van 1950 werd vervangen door “etniciteit”.

Na een overzicht van de etnische samenstelling van de Surinaamse bevolking van 1950 – 2012 komen de veranderde definities van etnische groepen in volkstellingen aan bod. Behalve veranderingen in de definitie van etnische groepen zijn er ook veranderingen in de namen van sommige etnische groepen in de periode 1950-2012. Slechts de namen van de Hindostaan en Chinees zijn in alle gehouden volkstellingen gehandhaafd.

Bij het verklaren van etniciteit in de wetenschap blijken niet alleen demografische factoren van belang, maar ook de veranderde definities van sommige etnische groepen. De wetenschappelijke analyse laat zien dat etniciteit een betrekkelijk, maar ook een vloeiend karakter heeft. Wanneer bijvoorbeeld Creool breed wordt gedefinieerd en als grootste groep uit de bus komt, kan dit mede het gevolg zijn van de gebruikte definitie.

Het verbreden van definities van etnische groepen blijkt het duidelijkst in politieke praktijk. Politici denken hiermee de kiezersaanhang te vergroten. De inleider maakt ter verduidelijking van etniciteit een onderscheid tussen politieke etniciteit en culturele etniciteit.

BEKIJK OOK
LAMAT bezoekt Suriname om medische hulp te verlenen

Politieke etniciteit verwijst naar de politieke en sociale organisatie, waarbij etniciteit wordt vertaald in de verdeling en toewijzing van hulpbronnen (bijvoorbeeld een baantje), wat gepaard kan gaan met concurrentie en conflict.

Culturele etniciteit is verbonden met culturele uitingen zoals taal, religie, eetgewoonten, festiviteiten en herdenkings-activiteiten, zoals de immigratiedag van hindostaanse Surinamers. Via deze uitingen of symbolen (monumenten) wordt de identiteit van een etnische groep zichtbaar & voelbaar in de samenleving.

De inleider toont aan de hand van sprekende voorbeelden hoe de culturele vertaling van etniciteit en de politieke vertaling van etniciteit zich in de Surinaamse praktijk voordoen. De recente proclamatie van de eenheidsbeweging van Afro-Surinamers wordt hierbij in een historisch en actueel perspectief geplaatst.

Na de inleiding zullen de panelleden Sno, directeur van ABS, tevens leider van de laatst gehouden volkstelling, en Algoe, expert in interreligieuze relaties, hun visie geven gevolgd door een discussie met het publiek.

Kenniskring heeft voor dit thema gekozen mede in het licht van de politieke actualiteiten, de herdenking van 146 jaar Hindustaanse Immigratie en Ied Ul Fitre.