fbpx

Deskundigen buigen zich tijdens discussie-avond over de Brokopondo-overeenkomst

KennisKring houdt dinsdag een discussie-avond over de Brokopondo- overeenkomst.

Vijf gastsprekers en panelleden: Radjkoemar Randjietsingh, Viren Ajodhia, Serena Essed en Hugo Essed zullen vanuit diverse invalshoeken hun visie geven op de beëindigen van deze overeenkomst.

Het is ons allen bekend dat de Suralco via bauxietexploitatie, haar Aluminiumsmelterij en de productie van aluinaarde-activiteiten in Suriname heeft ontplooid. Dit geschiedde binnen het kader van de Brokopondo-overeenkomst die in 1958 voor de duur van 75 jaar is getekend tot 2033 tussen de staat Suriname en de Suralco.

In 1999 werden de operaties van de Aluminiumsmelterij stopgezet tijdens de toenmalige regering Wijdenbosch, en in 2015 werd uit de aangeboden opties gekozen voor stopzetting van alle activiteiten van de Suralco in Suriname.

BEKIJK OOK
Ramdin en Cubaanse minister van Volksgezondheid strijken plooien glad tijdens werkbezoek Cuba

Feitelijk koos de regering dus voor de beëindiging van deze voor 75 jaar aangegane Brokopondo-overeenkomst. Dit heeft nu al en zal grote gevolgen hebben voor ons land.

Verder zijn er al door de regering een zestal overeenkomsten, die de positie tussen de Suralco/Alcoa en Suriname bepalen na beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst, reeds ondertekend en aan de Nationale Assemblee voorgelegd ter goedkeuring.

Het is van groot belang dat burgers van ons land kennis dragen van deze voorstellen, maar ook actief meedoen en een bijdrage leveren aan de bespreking van deze voorstellen. Het laatste woord is aan De Nationale Assemblee.