Deskundigen buigen zich over criminaliteit en veiligheid

Terwijl de samenleving bezig is met de rij-en voertuigbelasting en met het vertrek van de Centrale Bank governor Glenn Gersie, alsook de misleiding van De Nationale Assemblee blijven de krantenkoppen dagelijks melding maken van het aantal aanrijdingen, berovingen, overvallen, drugsvondsten en diefstallen.

Daarom heeft KennisKring gemeend om op dinsdag 5 maart over het onderwerp: “Criminaliteit en Veiligheid” te praten.

Als gastspreker treedt op Krishna Mathoera, DNA-lid en oud-politiecommissaris. In het panel hebben zitting: advocaat Joan Nibte en Humphrey Tjin Liep Shie, oud-korpschef en ex-directeur van het ministerie van Justitie en Politie.

In februari is bij het thema “De rol van de informele sector?” gebleken dat de vele drugsvangsten ons land achtervolgen en veel kapitaal via de illegale informele sector onze economie binnenkomt. Onze Korps Politie kampt met een tekort aan middelen, benzine, transport en zelfs kantoor materiaal. Het op tijd uitrukken naar diefstal locaties vertraagd met alle teleurstellingen van dien.

De rechtszaken tegen drugsverdachten duren veels te lang en het onveilig gevoel neemt alsmaar toe. Ook twijfels over eerlijke rechtspraak duiken steeds meer op; terecht of onterecht? Zullen de zeven pas beëdigde rechters een verlichting brengen in de werkdruk? Hoe willen wij dan ons veiligheidsgevoel vergroten?

Het roekeloos rijgedrag met de wekelijkse doden op de weg maken het gevoel niet beter. Wat mogen we verwachten de komende jaren?

Hebben wij niet het recht op adequate bescherming tegen de opkomende criminaliteit? Op deze en andere relevante en belangrijke vraagstukken die leven in onze gemeenschap zullen de gastsprekers nader op ingaan.

Overige berichten