“Design Thinking” als fundament voor innovatie in Suriname

“Design Thinking” is hot de laatste tijd en wereldwijd een nieuwe manier van innovatie geworden.

Een reden voor deze ontwikkeling is het toenemende belang van klant- en menselijke oriëntatie bij het bedenken en ontwerpen van nieuwe oplossingen en ideeën en de realisatie daarvan.

Design thinking is een creatieve en experimentele benadering van innovatie, met de nadruk op empathie en het kennen en begrijpen van de klant. Het is een andere manier van denken om op een creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Het is een creatief en optimistisch denkproces, dat, in tegenstelling tot analytisch denken, zorgt voor het generen en implementeren van goede ideeën, om zo de international concurrentiepositie van bedrijven te verbeteren.

Deze ontwerpmethode kan op elke situatie worden toegepast, niet alleen bij het oplossen van ontwerpproblemen binnen bedrijven. Het wordt vaak gebruikt om producten en diensten te ontwikkelen en problemen in organisaties effectief op te lossen.

Het kan dus ook worden toegepast om de huidige zware drugscriminaliteit in Suriname succesvol aan te pakken, als men hiervoor open staat, zegt professor Hubert Rampersad. “Het kan dus ook worden toegepast om 1000 nieuwe innovatieve bedrijven in Suriname in 2019 op te zetten die in 2018 verloren zijn gegaan, als gevolg van het beleid van de huidige regering Bouterse en het leengedrag van Hoefdraad”, voert hij verder aan.

Hierdoor kan werkgelegenheid worden gecreëerd voor 70% van de huidige ambtenaren, waardoor er een slank en innovatief overheidsapparaat ontstaat en meer welvaart in Suriname kan worden gecreëerd. “Hopelijk dat in 2020 een nieuwe en deskundige Surinaamse regering aan de macht komt die eindelijk gefocust zal zijn op duurzaam innovatief ondernemerschap op basis van design thinking”, aldus Rampersad.

De meest succesvolle economieën in de wereld, zoals Amerika, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Korea passen design thinking intensief toe om sneller en effectiever te innoveren. “En zoals we weten is innovatie de motor van de economie. De meest succesvolle bedrijven in de wereld, zoals Apple, Google, Microsoft, Tesla, Samsung en Philips passen design thinking systematisch toe om producten beter, sneller en innovatiever te ontwikkelen en op de markt te brengen”.

Overige berichten