fbpx

Derde Twinningfaciliteit Suriname-Nederland met succes afgesloten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het programma van de derde Twinningfaciliteit tussen Suriname en Nederland is afgesloten.

Dit programma is formeel in 2017 opgestart en behoorde in 2021 te worden afgesloten. Vanwege COVID werd het programma verlengd tot eind 2022.

Binnen dit programma konden Surinaamse en Nederlandse organisaties samen projecten indienen en na goedkeuring uitvoeren.

Door het Nederlandse ministerie van Handel en Ontwikkelingssamenwerking was hiervoor € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dat bedrag werd als subsidie beschikbaar gesteld, waarvoor Nederlandse bedrijven en organisaties konden inschrijven.

De uitvoering werd gegund aan Berenschot Groep B.V. die samen met haar Surinaamse partner, NIKOS, de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland (UTSN) vormde.

In totaal zijn veertig projecten uitgevoerd. Deze projecten werden, tijdens twee loketrondes, geselecteerd door UTSN uit 240 ingediende projecten.

De centrale doelstelling van de Twinningfaciliteit is het versterken van de sociale banden tussen Nederland en Suriname met kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het Surinaamse middenveld worden versterkt.

Projecten konden worden ingediend voor de sectoren: Onderwijs & Opleiding, Zorg & Welzijn, Taal & Cultuur, en Milieu.

Bij de toekenning van projecten is niet alleen op de sectoren gelet, maar ook op de geografische verdeling. Uiteindelijk werd de helft van de projecten toegekend voor activiteiten in Paramaribo en de andere helft aan projecten buiten Paramaribo.

BEKIJK OOK
Criminelen schieten autoruit pompstationhouder kapot en gaan ervandoor met dagopbrengst

De eerste Twinningfaciliteit Suriname Nederland werd in 2008 in het leven geroepen. Daarbij waren er nog geen specifieke sectoren aangewezen.

In de tweede Twinningfaciliteit (2013-2016) kon men voor drie sectoren inschrijven en in de derde Twinningfaciliteit werd dit uitgebreid met de sector Milieu.

In opdracht van het Nederlandse ministerie is inmiddels een evaluatie van het derde Twinningsprogramma uitgevoerd. De evaluatoren kwamen tot de conclusie dat de beoogde projectresultaten voor een groot deel zijn bereikt.

Het evaluatierapport zal publiekelijk beschikbaar zijn zodra het op de website van het ministerie is geplaatst. Een overzicht van alle projecten is beschikbaar op de website van NIKOS (www.nikos.sr). Op deze website staan ook alle projecten van de eerste en tweede Twinningfaciliteit.

Tijdens de drie Twinningfaciliteiten zijn 904 projecten ingediend ter waarde van ca. € 112 miljoen, waarvan dus ongeveer een vijfde deel kon worden goedgekeurd. Hieruit blijkt dat er een behoorlijke vraag is naar financiering van projecten.

Ook blijkt dat er enorm veel relaties bestaan tussen Surinaamse en Nederlandse organisaties. En tenslotte geeft het een goede indicatie van een behoorlijk georganiseerd Surinaams maatschappelijk middenveld.