fbpx
Derde Twinningfaciliteit Nederland – Suriname 2018-2021 toegekend

Maatschappelijke organisaties in Suriname en Nederland zullen binnenkort weer kunnen meedoen voor een Twinningproject. In december 2017 mochten Nederlandse bedrijven inschrijven voor de subsidieverlening van de derde Twinningfaciliteit tussen Nederland en Suriname.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de subsidie, na beoordeling van alle inschrijvingen, op 12 maart toegekend aan de Berenschot Groep. Dit bedrijf heeft ook de subsidie van de eerste en tweede Twinningfaciliteit beheerd.

Doel Twinningfaciliteit

In de uitnodiging tot inschrjving was het volgende aangegeven: “De centrale doelstelling van de Twinningfaciliteit is het versterken van de sociale banden tussen Nederland en Suriname door middel van kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het Surinaamse maatschappelijk middenveld worden versterkt.”

Ook is daarbij aangegeven dat er sprake is van een toenemende vermaatschappelijking van de relatie tussen Suriname en Nederland. Dat wil zeggen dat de relaties tussen beide landen zich veel meer zijn gaan ontwikkelen buiten de overheid. Onder meer is dat zichtbaar op de gebieden van taal, cultuur, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn. De derde Twinningfaciliteit kent een subsidieplafond van € 6,5 miljoen, terwijl er per project een maximum bijdrage van €200.000 verstrekt kan worden.

De derde Twinningfaciliteit is het vervolg van de eerste Twinningfaciliteit (€ 11,8 miljoen) en de tweede Twinningfaciliteit (€ 6,5 miljoen), die beiden positief zijn geëvalueerd. Via de eerste en tweede faciliteit zijn bijkans 150 projecten in Suriname gefinancierd.

Sectoren en doelgroep

Er zijn vier sectoren die in aanmerking komen voor financiering via de Twinningfaciliteit t.w. onderwijs/opleiding, zorg/welzijn, taal/cultuur of milieu/ecologie. Tot de sector onderwijs worden ook gerekend het bijzonder onderwijs en beroepsopleidingen. De eerste drie sectoren waren ook al opgenomen in de tweede Twinningfaciliteit, terwijl de vierde sector (milieu/ecologie) erbij is gekomen.

Elk project dient ingediend te worden door tenminste één Surinaamse en één Nederlandse maatschappelijke organisatie. Deze organisaties moeten tot de non-profit sector behoren en kunnen dus geen bedrijven, organisaties met een commercieel oogmerk of overheidsinstanties zijn. Voorbeelden zijn NGO’s, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, verenigingen, vakbonden, beroeps-, en netwerkorganisaties en religieuze instellingen. Surinaamse lokale overheden of parastatale organisaties (zonder winstoogmerk) en dorpsbesturen kunnen wel voor financiering in aanmerking komen.

Uitvoering

De Surinaamse partner van de Berenschot Groep N.V. is het NGO Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname (NIKOS). Samen hebben deze partners de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland (UTSN) opgericht. Ook de derde Twinningfaciliteit zal via UTSN worden geïmplementeerd. Nu de subsidie is toegekend is verwachtbaar dat het eerste loket van de derde Twinningfaciliteit binnenkort wordt opengesteld.

Voorlichtingsbijeenkomsten

In Nederland zal er op 9 april een voorlichtingsbijeenkomst gehouden worden in Utrecht en in Suriname op 19, 20 en 21 april in Paramaribo, Albina en Nickerie.(GFC)

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…