fbpx

Derde rapportage Suriname aan Secretariaat Klimaatverdrag

GFC NIEUWS- Suriname is thans in het proces om voor de derde keer te rapporteren naar het Secretariaat van het Klimaatverdrag, oftewel de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Suriname heeft het klimaatverdrag op 14 oktober 1997 geratificeerd. Een van de verplichtingen hierbij is om op regelmatige basis te rapporteren over activiteiten die ons land heeft ondernomen binnen het kader van dit verdrag.

Binnen het Third National Communication project zal er een broeikasgasinventarisatie plaatsvinden van de verschillende sectoren, waarbij gekeken zal worden naar de uitstoot van onder ander koolstofdioxide en methaan.

Op basis van de uitkomsten zullen mitigatie maatregelen worden aangedragen voor sectoren waar de uitstoot hoog is en de grootste potentie hebben om de uitstoot te verlagen.

Ook zal er worden gekeken naar activiteiten die Suriname reeds heeft ondernomen in de strijd tegen klimaatverandering, namelijk ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Verder zullen de gevolgen voor ons land van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatsverandering bestudeerd worden en gepaste adaptatiemaatregelen worden aangedragen.

De eerste rapportage, “First National Communication (FNC)”, heeft plaatsgevonden in 2005 waarbij de nadruk werd gelegd op de kwetsbaarheid van Suriname voor de negatieve effecten van klimaatverandering vanwege haar laag liggend kustgebied.

OOK INTERESSANT
Bestuursdienst en politie: Waarom verwijderen jullie eerlijke hosselaars langs de straten?

De tweede rapportage “Second National Communication (SNC)” is uitgevoerd in de periode 2009 – 2012 en gepubliceerd in 2016.

De data verkregen uit de tweede rapportage was aanvullend op de eerste rapportage en is tevens gebruikt voor het formuleren van het klimaatbeleid.

De opstelling van de derde rapportage, welke zal plaatsvinden in de periode 2019-2022, wordt gefinancierd door de Global Environment Facility (GEF) via de United Nations Environment Programme (UNEP).

In dit kader werd op 9 oktober een workshop georganiseerd door Coördinatie Milieu bij het Kabinet van de President, waartoe waren uitgenodigd de relevante ministeries, instituten, het bedrijfsleven, NGO’s, Internationale Organisaties en andere actoren.

Deze rapportage, de ‘Third National Communication’ (NC3), zal Suriname ondersteunen om klimaatverandering in beleid en planning te integreren en zorgen voor capaciteitsversterking van bestaande instituten en personen die permanent zullen bijdragen aan de rapportageverplichting naar eerdergenoemd verdrag.