Derde fase Safe City in de pijplijn

GFC NIEUWS- De derde fase van het Safe City-project is in de pijplijn.

Het is momenteel wachten op goedkeuring uit China, aangezien het gaat om een grant van dit land gaat.

“Het moment dat het wordt goedgekeurd, gaan we direct starten”, aldus Gardelito Hew A Kee, coördinator E-Government. Hij zegt dat ‘ergens in maart’ de streefdatum is om fase 3 af te hebben.

In de derde fase zal het aantal cameralocaties in Paramaribo en Wanica verder uitgebreid worden en zullen ook de overige districten aangedaan worden.

Het gaat volgens Hew A Kee voornamelijk om de kustdistricten waar er stroom- en vyberaansluiting beschikbaar is, van Nickerie tot Albina.

Verder ook een paar locaties in Para en Brokopondo. Landelijk gaat het om nog eens 100 strategische locaties, hetzelfde aantal is in fase 1 en 2 afgerond.

Hew A Kee legt uit dat er geen behoefte is aan nog een Command Center erbij. Volgens hem is de huidige Command Center zodanig uitgerust dat heel Suriname erop aangesloten kan worden.

Het gaat om een faciliteit die in de wereld zelfs voor veel grotere steden met miljoenen mensen wordt gebruikt. Waar er, aldus de E-Government coördinator, wel uitbreiding nodig zal zijn is in de data center voor het opslaan van beelden. Dit is ook meegenomen in de planning voor fase 3 en de 25 masten die nog voor fase 2 geplaatst moeten worden.

Het Safe City-project is onderdeel van het Nationaal Breedpand Project uitgevoerd door het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur).

In de tweede fase, die nu in de afronding zit, komen nog 20 masten met camera te staan in Wanica, twee in Albina en drie op de Nieuwe Haven.

De Energiebedrijven Suriname (EBS) en Telesur dragen zorg voor de stroom- en vyberaansluitingen met daarbij assistentie van het Directoraat Nationale Veiligheid Suriname (DNVS).

De streefdatum is dat deze 25 masten uiterlijk 25 november operationeel zijn en aangesloten op de Command Center.