fbpx

Demonstratieplots van hooglandrijst in Papatam en Marschallkreek

In de week van 19 – 24 november is een missie van de Brazilian Agricultural Research Corporation, bekend als EMBRAPA (in het Portugees: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) voor werkbezoek geweest in Suriname.

Het betreft het trilateraalproject “Support to the Improvement of Upland Rice Cultivation in Suriname”, een samenwerkingsrelatie tussen Nieuw Zeeland, Brazilië en Suriname die in april 2016 van start is gegaan.

De doelstelling van dit project is de productie van hooglandrijst in Suriname te verbeteren met het oog op voedselzekerheid voor binnenlandbewoners.

Binnen dit trilateraal project zijn alle drie partners verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage, zoals opgenomen in het project dossier. Deze bijdrage is in de vorm van financiële middelen, technische deskundigheid, facilitering en het beschikbaar stellen van personeel. Suriname moet binnen deze samenwerking zorg dragen voor de facilitering van het project en het personeel voor de uitvoering.

Voor de technische deskundigheid is het agrarische onderzoeksinstituut EMBRAPA verantwoordelijk. Gezien dit project het binnenland beoogt , wordt er nauw gewerkt met het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).

De eerste fase van dit project was het opzetten van drooglandrijstproefvelden te Victoria in het district Brokopondo welke eind augustus 2016 is afgeoogst.

OOK INTERESSANT
Sportdag voor personeel dependance Nickerie

De tweede fase was het opzetten van demonstratieplots waarbij gewerkt is met de resultaten van de eerder opgezette proefvelden. Er zijn drie demonstratieplots opgezet met name te Klaaskreek, Brokopondo Centrum en Nieuw Pokigron/Atjoni.

Bij de opzet van de plots zijn de plaatselijke bewoners actief betrokken, waarbij nieuwe technische kennisuitwisseling met betrekking tot het telen van drooglandrijst heeft plaatsgevonden. In juli dit jaar is de training ‘Rice Management’ verzorgd over hooglandrijst aan onder andere onderzoekers, voorlichters en anderen.

Vorige week is gestart met het opzetten van demonstratieplots te Papatam in het district Marowijne en Marschallkreek in Brokopondo.

In februari volgend jaar zal de padie geoogst worden. Eveneens is tijdens dit werkbezoek de evaluatie van de eerder opgezette demonstratieplots gepresenteerd geworden aan belanghebbenden. Hierna volgt de derde fase van het project namelijk zaaizaadproductie om zodoende de zaden landelijk te verdelen. Het één jaar durende project is verlengd met een jaar en loopt af in november 2018.(GFC)