fbpx
Delfstoffen Instituut moet research weer van de grond brengen

GFC NIEUWS- Met de komst van het Delfstoffen Instituut Suriname (DIS) zal research in de delfstoffensector weer van de grond moeten komen in Suriname.

Clyde Griffith die voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) de projectmanager is van het Delfstoffen Instituut Suriname zegt dat onderzoek in de beginjaren van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) een van de sterkste kanten van deze dienst was. “Maar dat is gaan vervallen, nu willen we dat weer gaan opzetten”, aldus de projectmanager.

Hij zegt dat research belangrijk is voor het aangaan van contracten met multinationals. Ook is het van belang voor het diversificeren van de mijnbouwsector.

Het DIS moet ervoor gaan zorgen dat Suriname naast bauxiet, aardolie en goud ook andere mineralen kan gaan exploiteren. Griffith geeft aan dat er braakterrein is voor research. In de praktijk gaat het erom dat geologen het veld ingaan en data verzamelen.

Afhankelijk van de delfstof wordt nagegaan of die in winbare proporties voorkomt, voor verkoop geschikt is en op basis daarvan worden dan multinationals aangetrokken. Volgens de projectmanager is dit ook de meerwaarde van het op te zetten instituut.

“We hebben nu twee goudbedrijven, maar we kijken ook uit naar een koperbedrijf,” aldus Griffith, die eraan toevoegt dat diamant momenteel ook in trek is. Daarnaast blijft bauxiet een belangrijk item. Indien de recente bewezen gasvoorkomens commercieel gewonnen kunnen worden, zal de mogelijkheid worden bekeken of er bauxiet in West Suriname geëxploiteerd kan worden.

Het ligt in de bedoeling dat het DIS zich gaat bezighouden met regulering van de mijnbouwsector. Het instituut zal niet alleen concessie-aanvragen afhandelen, maar ook de monitoring van de sector ter hand nemen. Daarnaast zal men ook adviserend zijn naar de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die dan het beleid uitstippelt.

NH-minister Sergio Akiemboto zegt dat het projectteam voor het opzetten van het Delfstoffen Instituut al in place is.

Griffith is aangetrokken om het proces te leiden. Verder is de financiering reeds goedgekeurd door de Wereldbank. De bewindsman benadrukt dat voor het ordenen van een samenleving er sterke instituten nodig zijn.

Met het Delfstoffen Instituut wil de regering dataverzameling en onderzoek die door de GMD werden gedaan, naar een hoger niveau tillen.

Het instituut zal ondersteunend zijn naar de overheid bij het formuleren van beleid en adviseren bij onderhandelingen.

De aansluiting van Suriname bij de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), waarvoor onlangs het tweede rapport is opgeleverd, moet ook in het kader van beter beleid in de mijnbouwsector gezien worden.

Meer nieuws

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.