Delen van in 1972 overleden baby in COVID- vaccin dat in India wordt geproduceerd?

GFC GEZONDHEIDSREDACTIE- Is er longweefsel van een baby die in 1972 is gestorven verwerkt in het Oxford-AstraZeneca vaccin dat in India wordt geproduceerd? In Suriname zijn er talrijke personen die dit via diverse kanalen hebben vernomen en onder meer om die reden niet ingeënt willen worden.

Dat informatie die totaal uit z’n verband wordt gerukt op sociale media een steeds groter probleem lijkt te worden bij personen in ons land, is evident.

Een felle tegenstander van het vaccineren die in Paramaribo woont vertelde GFC Nieuws vorige week dat hij er 100 procent van overtuigd is dat het vaccin bestanddelen heeft van zoals hij dat omschrijft, “een dode baby”. Dat heeft hij gehoord van een kennis die dat zeker weet.

Hij heeft zijn ouders, alle familieleden en vrienden daarom gewaarschuwd dat zij zich nooit moeten laten vaccineren.

Nadat een vrouw een video plaatste op sociale media waarin beweerd werd dat het vaccin weefsel bevat van een haast 50 jaar geleden geaborteerde foetus uit Nederland, ging die al snel viraal. Ook in Suriname gaan mensen er dus van uit dat het werkelijk zo is.

Maar de informatie die rond wordt geslingerd op sociale media klopt niet. Het vaccin bevat slechts een zeer minimale hoeveelheid DNA van cellen uit een cellijn die oorspronkelijk begon bij celweefsel van de geaborteerde foetus in de jaren 70 in Holland.

Experts zeggen dat het vaccin echter geen origineel weefsel van een foetus bevat, het gaat over gekloonde cellen die worden gebruikt om het vaccin te produceren.

Zelfs de Paus die zich met deze kwestie heeft bemoeid heeft aangegeven dat de Rooms Katholieke kerk geen enkel bezwaar heeft tegen het gebruik van het vaccin. De Rooms Katholieke kerk is een tegenspeler van het aborteren van zwangere vrouwen.

Foto: Kelly Sikkema