fbpx

Delen Afobakkkaweg voorzien van stroompalen

GFC NIEUWS-Na lang wachten door de lokale bevolking, worden stroompalen gezet en voorzieningen getroffen om de upgrading te doen van de stroomtoevoer voor de mensen van Koina Kondre, ressort Marchelkreek en omgeving.

Onder belangstelling en enthousiasme van dorpsbewoners van Koina Kondre werd zaterdag door minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) symbolisch de eerste stroompaal in de grond gezet.

De bewindsman, vergezeld door toppers van NH en assembleelid van Brokopondo, Wendel Asadang, zegt dat hij het een eer vindt om als ‘jongen’ van dit district, het project weer op te pakken. “Een van de speerpunten en hoogste prioriteitsgebied van het ministerie is elektrificatie binnenland”, zegt de bewindsman aan het NII.

De minister geeft aan dat dit project voor 2015 gestart was, maar vanwege gebrek aan middelen het niet is voortgezet.

In samenspraak met de afdeling Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV) en de Energie Bedrijven Suriname (EBS) hebben zij materiaal kunnen verzamelen om de hoogspanning en laagspanning aan te sluiten voor de mensen van dit gebied.

Deze aansluiting houdt in een upgrading van het huidig systeem, waarbij een grotere generator geplaatst zal worden. “Het gaat om het upgraden van het systeem, waarbij de mensen iets langer en meer elektriciteit kunnen hebben voor de komende tijd. Intussen wordt gekeken naar andere alternatieven zoals solar energie”, stelt de minister.

Dit gedeelte is een tussen fase waarbij wij komen tot een groter project, de derde fase van de IDB-lening welke nu nog voorbereid wordt.

BEKIJK OOK
Opvang Afghanen in het kader van buitenlands politie internationale solidariteit

De minister vervolgt dat momenteel een tweesporig beleid wordt gevoerd, waar gekeken wordt naar een optie voor solar energie en bij Inter American Development Bank (IDB) voor financiering van het onderstation Powaka. Dit moet uiteindelijk resulteren dat de mensen voorzien worden van 24 uur stroom.

De NH-topman zegt verder dat niet de hele Afobakkaweg momenteel voorzien wordt van stroompalen, maar het ressort Marchelkreek en enkele omliggende dorpen. “Deze mensen ontberen stroom en dit gedeelte wordt nu gecoverd. Het is onderdeel van een uiteindelijk project dat erin moet resulteren om het onderstation van Powaka te gebruiken”, zegt de NH-topman.

Straatverlichting wordt in deze fase niet meegenomen en het project is gepland voor de komende drie weken om af te ronden. Hij roept de bewoners van de desbetreffende omgeving op om zich voor te bereiden op het upgradet systeem. Huisaansluitingen zullen opnieuw gekeurd moeten worden, zodat zij in staat zijn stroom te trekken.

De minister zegt dat ook andere gebieden zullen volgen, maar dat hangt geheel af van het project.

Hij geeft wel mee dat hij aangaande het gedeelte van de Oost-Westverbinding richting Wanhatti momenteel bezig is te onderhandelen met Franse financierders om te kijken hoe die projecten mee te nemen in de overeenkomst die zij willen sluiten op het gebied van energievoorziening.