Delegatie UTGS bespreekt stropersprobleem met HI&T-minister

De United Tourguides Suriname (UTGS) heeft onlangs tijdens een bezoek aan de minister van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) het stropersprobleem te Braamspunt en Galibi besproken.

Tourguides en toeristen zijn de laatste tijd geconfronteerd met stropers die openlijk zonder enig gevoel van verantwoordelijkheid en schaamte schildpaddeneieren stropen.

De gidsen vertegenwoordigd door Yves tjon Sack Kie voorzitter van UTGS en de bootsman meer bekend als Moen hebben een uiteenzetting gegeven over de invloed van deze roof van zeeschildpaddeneieren voor de toerismesector.

Moen een ervaren bootsman die jarenlang samen met z’n zoon toeristen en onderzoeker naar het gebied brengt, uitte zijn bezorgdheid over de situatie. Het is een alarmerende situatie. “A no bung sref srefi gi a her kondre”
Jachtopzieners zijn geruime tijd niet in het gebied geweest.

Het UTSG-team gaf te kennen mee te willen werken aan een oplossing. Samen op trekken met jacht opzieners en militairen zou een eerste oplossing kunnen zijn.

De minister van HIT indiceerde, met zijn collega-ministers, de zaak te bespreken en aan te pakken. Deze ernstige situatie regardeert meerdere ministeries. Er zijn afspraken gemaakt voor bezoek aan het gebied en gezamenlijk te werken aan een oplossing.