Delegatie uit Suriname brengt zakenbezoek aan Indonesië

Een delegatie van Suriname bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, overheidsinstituten en het bedrijfsleven heeft op uitnodiging van de ambassade van Indonesië in Suriname een zakenbezoek gebracht aan Indonesië. Het bezoek vond plaats van 31 mei tot 10 juni.

Het doel van dit bezoek was mogelijkheden na te gaan voor bevordering van economische samenwerking tussen Suriname en Indonesië in het kader van onder andere het partnerschap tussen Suriname, Indonesië en de Islamitische Ontwikkelingsbank.

De bezoeken en gesprekken die hebben plaatsgevonden met de diverse instanties in zowel Jakarta, Singosari en Solo, waren gericht op de interesse van de deelnemende organisaties. De delegatie van Suriname bestond uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Ontwikkelingsbank, InvestSur, Trustbank Amanah in verband met Islamitisch bankieren, alsook andere private organisaties uit de sectoren woningbouw, infrastructuur, meubelfabricage, landbouw en tuinbouw.

Werkbezoeken in Indonesië hebben plaatsgevonden aan o.a. de ministeries van Buitenlandse Zaken, Nationale Ontwikkelingsplanning en Landbouw, de Investeringsbevorderings-organisatie, de Centrale Bank en andere financiële instituten gericht op o.a. toezicht op Islamitisch financieren, kredietgarantie, kleine en middelgrote ondernemingen en woningbouw. Voorts aan Adhi Karya, de derde grootste nationale constructie maatschappij, het Nationaal Kunstmatig Inseminatiecentrum voor Veeteelt, de Palmolie-associatie en de Meubelindustrie en Nijverheid Associatie.

Zowel Suriname als Indonesië zijn lid van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) en kunnen putten uit financiering van de organisatie. Suriname heeft hierdoor de mogelijkheid om kennis en technologie waarover Indonesië op diverse gebieden beschikt en waar Suriname behoefte aan heeft voor haar nationale ontwikkeling, gefinancierd te krijgen via de IsDB. Indonesië is thans de grootste economie van Zuidoost-Azië en behoort tot de G-20, een forum van landen voor samenwerking en beraad met betrekking tot het internationale financiële systeem.

Suriname en Indonesië hebben historische banden, die dateren vanaf 9 augustus 1890 met de komst van Javaanse contractarbeiders, en zijn samen vastbesloten als zuid-zuid-partners de samenwerking verder te verdiepen op basis van solidariteit, wederzijds respect en win-win-overeenkomsten.

De delegatie is ook ondersteund door de ambassade van Suriname in Indonesië en heeft de ambassade bezocht voor een nadere gedachtewisseling. Het ligt in de bedoeling dat potentiële gebieden van samenwerking voorgesteld worden ter bespreking in de komende vergadering van de gemengde commissie Suriname en Indonesië, die later dit jaar in Suriname zal plaatsvinden.

De delegatie was unaniem van mening dat de relatie met Indonesië veel potentie heeft, nadere uitwerking behoeft en effectief benut moet worden.(GFC)