fbpx

Delegatie Nationaal Archief Indonesië in Suriname

Een delegatie van het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) heeft een werkbezoek gebracht aan het Nationaal Archief Suriname. Het doel van dit bezoek was om de Memorandum of Understanding (MoU) getekend in 2008 in Paramaribo en het Executive Program getekend in 2009 in Solo Indonesia, te evalueren.

Ook zijn er tijdens dit bezoek samen prioriteitsgebieden geïdentificeerd om die in een vervolg samenwerkingsovereenkomst op te nemen.

Tijdens een vergadering van de International Council on Archives (ICA) in Bali (2015) en in Seoul (2016) hebben de directeuren van beide archiefinstellingen respectievelijk Mustari Irawan (Director General ANRI) en Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad (Nationale Archivaris Suriname) elkaar duidelijk te kennen gegeven dat ze de samenwerking willen voortzetten en de Memorandum of Understanding willen verlengen.

Indonesia wordt gerekend tot een van de herkomstlanden, waarbij de geschiedenis van beide volkeren onlosmakelijk zijn verbonden. Het ANRI beheert archiefdocumenten over Suriname van onder andere de immigratie van Javanen naar Suriname.

Er zijn afspraken gemaakt om de informatie met elkaar uit te wisselen. Op het gebied van e-governance heeft het ANRI de afgelopen jaren ook veel expertise opgedaan, die gedeeld zou kunnen worden met Suriname.

OOK INTERESSANT
IDO levert eerste groep militaire tuchtrechters af

Andere prioriteiten die zijn geïdentificeerd zijn onder andere het aanbieden van trainingen en stageplekken, het deelnemen aan conferenties, 2018 in Suriname en in 2020 bij de herdenking van 130 jaar Javaanse immigratie, alsook het gezamenlijke optrekken in het kader van het Memory of the World Programma van de UNESCO met name het indienen van een gezamenlijke nominaties.

De besprekingen tussen de vertegenwoordigers van het Arsip Nasional Republik Indonesia en het Nationaal Archief Suriname zijn zeer constructief verlopen en na rapportage aan de respectieve overheden zal het besluit worden genomen wanneer de verlenging en ondertekening van de Memorandum of Understanding (MoU) zal plaatsvinden.

De delegatie heeft ook een onderhoud heeft gehad met de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim en de ambassadeur van de Republiek Indonesia, Domenicus Supratikto. H

et bezoek werd afgesloten met een presentatie over de activiteiten en programma’s van het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).(GFC)