fbpx

Delegatie Japan oriënteert zich te Nickerie en Boskamp

De niet residerende ambassadeur van Japan, Misuhiko Okada, heeft een bezoek gebracht aan de districten Nickerie en Saramacca. Onder begeleiding van directeur Djoemadie Kasanmoesdiran van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Honorair Consul van Japan, Jayant Padarath, hebben zij zich woensdag georiënteerd op enkele plekken waar er visserijactiviteiten worden ontplooid.

In het district Nickerie heeft de delegatie een bezoek gebracht aan de visverkoopstanden van de Centrale markt en het Visserij Centrum dat nog niet operationeel is. Ook aan de Mobiele Bloed Bank Unit, die door Japan is gedoneerd, is een bezoek gebracht. Hierna is Boskamp aangedaan en is de aanlandingsplaats van dit vissersdorp bezichtigd.

Naar Japan wordt voornamelijk garnalen, Surimi (visgehakt) en op kleine schaal vis geëxporteerd. Enkele jaren geleden heeft Japan ondersteuning verleend aan ons land bij de opzet van het Visserij Centrum Commewijne (VCC) en de Small Scale Fisherie Centre te Bethesda. Tijdens de renovatie van het VCC in 2010 heeft Japan ook de nodige medewerking verleend.

OOK INTERESSANT
Familie Habib uit Nederland zorgt voor honderden warme maaltijden behoeftige burgers

Tijdens het bezoek van ambassadeur Misuhiko Okada aan ons land, heeft ook de ondertekening van de ‘Exchange of Notes’ plaatsgevonden. Deze sluit aan op het ‘Economic and Social Development Programma’ van Japan.

Voor de versterking van de visserijsector in ons land is door Japan een bedrag van ruim US$3,5 miljoen geschonken. De versterking is gericht op onder andere de aankoop van benodigdheden voor de bevolkingsvisserij en ijsfabrieken voor opslag en koeling van vis.