Delegatie drugsoverleg Suriname – Nederland bezoekt JusPol-minister

De delegatie van het drugsoverleg Suriname- Nederland heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (JusPol). De delegatie van Suriname staat onder leiding van procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday en voor Nederland is dat Esther van Dijk.

Het jaarlijks drugsoverleg heeft op 8 en 9 oktober in ons land plaatsgevonden. Dit overleg heeft tot doel het tegenhouden van drugsuitvoer uit Suriname en voorkomen dat er drugs uit Suriname in Nederland terecht komt.

De samenwerking bestaat niet alleen uit technische assistentie, maar ook uit het trainen van het personeel op de luchthaven en ondersteuning in materiaal. Nederland heeft al jaren voor een budget gezorgd om de samenwerking op het gebied van drugsbestrijding tussen beide landen goed aan te pakken.

Minister Getrouw zei tijdens het bezoek dat hij blij is met de nauwe samenwerking en geeft aan dat de relatie gecontinueerd zal worden. Volgens de pg zijn er tijdens het overleg 10 besluiten genomen, die in een document zijn vastgelegd.

Onder toeziend oog van de Justitieminister hebben de delegatieleiders, Baidjnath Panday en Esther van Dijk, waarnemend directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding in Nederland, het document ondertekend. Een exemplaar daarvan is aan de bewindsman overhandigd.

Van Dijk is de mening toegedaan dat de samenwerking voor Nederland bijzonder is, omdat deze al jaren bestaat. Ze vindt het belangrijk dat goed nagedacht moet worden over hoe de samenwerking meer diepgang te geven. “Het moet niet stoppen bij deze 10 besluiten, maar het komend jaar moet er meer tijd in gestopt worden om na te gaan waar zaken beter aangepakt kunnen worden. Alle actoren zijn bij het overleg betrokken en dat is voor ons als Nederland een teken om meer waarde hieraan te hechten”.

Denny van den Berg, politieattaché bij de Nederlandse Ambassade, meent dat de drugsproblematiek eenieder aangaat op basis hiervan moet er zeker samengewerkt worden.

Getrouw beloofde zijn volledige ondersteuning aan het Openbaar Ministerie en de Operationele Diensten en gaf verder aan dat er onder supervisie van de pg de punten zullen worden gerealiseerd.