Delegatie CBB in Kabalebo vanwege veel probleemgevallen bij controle persoonlijke gegevens

GFC NIEUWS- Een delegatie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is deze week afgereisd naar Apoera voor een speciaal werkbezoek.
Het gaat in deze om de vele probleemgevallen die zijn geconstateerd bij de controle van persoonlijke gegevens.
Twee jaar geleden bracht deze delegatie reeds een werkbezoek aan het gebied. Toen werden de problemen ook bekeken.
De problemen zijn van uiteenlopende aard. Het gaat voornamelijk om verkeerde namen, erkenningen en andere gevallen waar de persoonsgegevens onjuist en of onvolledig zijn.
Tijdens de inzagelegging is gebleken dat er vele gevallen zijn van persoonlijke gegevens die onvolledig waren met als gevolg dat burgers van de kiezerslijsten zijn afgevoerd.
Na goed overleg met het CBB is besloten een delegatie naar het gebied te sturen met als doel deze gevallen in behandeling te nemen. De komende dagen zal er hard gewerkt worden een oplossing te zoeken voor deze gevallen.
Burgers kunnen terecht op het districtscommissariaat te Apoera, waar de werkgroep geaccommodeerd is.
Verder is er een ID boot opgezet voor burgers wiens ID-kaart zal vervallen. Deze personen kunnen op deze dagen ook terecht om hun nieuwe Identiteitskaart te laten maken.
De werkgroep stelt alles in het werk om zoveel mogelijk probleemgevallen op te lossen in het kort tijdsbestek dat zij in het gebied vertoeft.

Overige berichten