fbpx

Defensie zet zich in voor orde, rust en veiligheid

GFC NIEUWSREDACTIE- “We proberen met man en macht de veiligheid terug te brengen en de orde en rust te bewaren.”

Dit zei minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie in Suriname tijdens een persconferentie. De bewindsvrouw beseft dat er na de calamiteiten van vrijdag 17 februari angst en onzekerheid heerst. “We betreuren het, maar nemen het ook heel serieus”, zegt ze. Met alle eenheden zal geprobeerd worden de situatie onder controle te krijgen.

Volgens Mathoera is er een goede samenwerking tussen Defensie (Nationaal Leger) en het Korps Politie Suriname (KPS). In deze samenwerking zijn ook het Directoraat Nationale Veiligheid (DNA), het Korps Brandweer Suriname (KBS) en de Dienst Penitentiaire Inrichtingen betrokken. Alles wordt vanuit een centraal punt gecoördineerd.

“Onze focus is veiligheid, orde en rust, landelijk en in het binnenland”, laat de Defensieminister optekenen. Verder wordt ingezet op veel meer zichtbare surveillance van politie en militairen. Alle posten van leger en politie zijn opgeroepen tot de hoogste vorm van alertheid. Het ministerie heeft ook de informatievoorziening verscherpt.

BEKIJK OOK
Man dood op balkon van woning aangetroffen

Daarnaast is ook de beveiliging op ministeries verscherpt en zijn alle veiligheidsdiensten aangemaand tot extra alertheid. Aan particuliere beveiligingsdiensten is gevraagd te ondersteunen om de veiligheid op te voeren. Minister Mathoera zegt dat de hele samenleving baat heeft bij normalisatie.

Zij vraagt de samenleving dan ook een stukje verantwoordelijkheid te nemen. “Het is een aangelegenheid van eenieder”, zegt ze.

De bewindsvrouw deelt verder mee dat er extra aandacht besteed zal worden aan strategische infrastructuur, bedrijven, gebouwen en publieke plekken. Aan de burgerij wordt gevraagd elke informatie van zaken die de orde, rust en veiligheid zouden kunnen verstoren, door te geven.