fbpx

Defensie heeft oog voor rechtspositionele zaken personeel

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Krishnakoemarie Mathoera heeft bij de jaarafsluiting van het ministerie van Defensie van Suriname een overzicht gegeven van de goede resultaten die er zijn geboekt in het jaar 2022.

Het ministerie van Defensie heeft een uitdagend jaar achter de rug. Naast de vele operaties en ondersteuningsactiviteiten die er zijn uitgevoerd, is er het afgelopen jaar ook prioriteit gegeven aan rechtspositionele zaken van het personeel. Er is ook behoorlijk geïnvesteerd in het personeel.

Zo zijn er 882 mensen bevorderd, terwijl bevorderingsstukken van meer dan 100 personen nog liggen op Binnenlandse Zaken. 480 personen zijn voorzien van een vaste aanstelling. Er zijn twee nieuwe krachten in dienst genomen, terwijl 214 personen zijn ontslagen. Uit de groep van 214 zijn 70 personen ontslagen wegens plichtsverzuim.

Uit het Defensie steunfonds zijn er in de afgelopen zes maanden in totaal 125 leningen verstrekt. Verder zijn 226 personen van een gratificatie voorzien. Gratificaties zijn zaken waarop mensen die bepaalde aantal dienstjaren erop hebben, aanspraak maken.

Er is ook een aanbesteding geweest voor medailles. Deze worden in januari geleverd en kunnen de achterstanden die vanaf 2015/2016 zijn ontstaan, verder worden ingelopen. In het afgelopen jaar hebben 19 medewerkers en 11 gepensioneerden het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

Bij het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) hebben 177 personen dit jaar een opleiding afgerond, terwijl 128 personen nu nog in opleiding zijn. 170 personen hebben in het buitenland een training of conferentie gevolgd.

“Dit is een unieke prestatie in een jaar waar we net nog afkomen van een Covid-19-pandemie. Dit is 13% van het personeel (zonder DNV) dat een opleiding of training heeft gehad. We komen dichtbij onze doelstelling van ongeveer 20% per jaar,” aldus de bewindsvrouw.

BEKIJK OOK
Commissie BAZO/BZV Nickerie stelt orde op zaken

Ook de bijzondere toelage voor militairen is met SRD 350 verhoogd, terwijl de geneeskundige voorzieningen zijn uitgebreid met een Defensie premium SZF-kaart. Na jaren is er ook een Commissie Georganiseerd Overleg voor Militairen ingesteld. De bewustwording is opgevoerd en het project Integriteit is opgestart, welke in 2023 doorgaat.

Wat het financiële betreft, is de begroting overschreden. “We hebben meer gebruikt dan we hadden. Zeker wat de personeelskosten betreft, omdat de overheid alle landsdienaren een verhoging van 25% heeft toegekend. Dat hadden we niet op de personeelskosten opgebracht. Maar wat de beleidsbegroting betreft, hebben we iets meer dan 99% gebruikt,” stelde de minister.

Verder zijn er 42 raadsvoorstellen ter waarde van SRD 65 miljoen en 105 autorisaties goedgekeurd. Uit deze SRD 65 miljoen is er extra besteed aan voeding, renovaties, aanschaf van meubilair, riot gear en nog veel meer. Verder is er ook brandstof aanbesteed en zijn er psu, 5 voertuigen en 2 boten aangeschaft compleet met buitenboordmotor.

De leiding is het personeel zeer dankbaar dat ondanks de beperkte middelen en moeilijke economische situatie in het land, het zware werk hebben uitgevoerd.

Ook is zij dankbaar voor de ondersteuning vanuit zowel de nationale als internationale partners. “Wat onze kerntaken betreft, gaan we door op de ingeslagen weg. Het beleidsplan 2021-2026 blijft de basis,” aldus de minister.