fbpx

Deelname Suriname aan Algemene Vergadering UNESCO

Suriname participeert aan de 39ste sessie van de Algemene Vergadering van de UNESCO. Deze bijeenkomst is op 30 oktober van start gegaan en duurt tot 14 november in Parijs.

Tijdens deze vergadering is de nieuwe Directeur Generaal van de organisatie, de uit Frankrijk afkomstige, mevrouw Audrey Azoulay, gekozen en officieel geïnstalleerd tot de nieuwe Directeur Generaal van de UNESCO. De voormalige Directeur Generaal, Irina Bokova, heeft de UNESCO 8 jaren mogen leiden.

Aan het begin van de algemene vergadering is de nieuwe President die deze vergadering zal voorzitten gekozen, namelijk Zohour Alaoui, ambassadeur van Marokko bij de UNESCO. Het is een historisch moment voor de UNESCO.

Het is de eerste keer dat een vrouw uit de Arabische/ Afrikaanse regio de positie “President of the General Conference of the UNESCO” zal bekleden.

Suriname ratificeert de “Convention on Intangible Heritage” (Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed). Suriname’ s ambassadeur in Frankrijk Reggy Nelson, heeft namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het woord mogen voeren.

Tijdens zijn speech heeft hij onder meer aangegeven dat Suriname onlangs “The Convention on Intangible Heritage” heeft geratificeerd en dat het Directoraat Cultuur haar bijdrage zal blijven leveren aan de internationale dialoog voor bescherming van het immaterieel erfgoed.

BEKIJK OOK
Minister Tjong-Ahin zwaait officieel uit

Immaterieel cultureel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet. Het is de kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties.

Verder gaf de ambassadeur aan dat ten aanzien van het cultureel erfgoed Suriname bezig is met de uitvoering van het Paramaribo stedelijk rehabilitatie program, welke een bijdrage moet leveren aan de sociaal- economische opbouw van de historische binnenstad en aan het behouden van het cultureel erfgoed.

Op het gebied van educatie gaat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zich de komende jaren richten op, het verbeteren van de kwaliteit van het basis onderwijs, het verhogen van het niveau van de onderwijsgevenden en de leiding van het ministerie. Er zullen ook scholen worden bijgebouwd.

Verder zal het ministerie nagaan hoe een beter verband gelegd kan worden tussen het vernieuwd onderwijssysteem, de marktbehoefte en het ondernemerschap om werkgelegenheid te creëren.

Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan het bevorderen van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en binnen het ondernemerschap.
Ten slotte sprak de ambassadeur de hoop uit dat de UNESCO ondanks de wereld veranderingen haar positie zal blijven opeisen.(GFC)