fbpx

Deel nieuwe personeelsleden OW ontvangen eindelijk hun beschikkingen

GFC NIEUWS- Personeelsleden die kort voor de laatst gehouden Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen, eerder dit jaar bij het ministerie van Openbare Werken (OW) in dienst waren genomen hebben uiteindelijk hun beschikkingen in ontvangst mogen nemen.
Het gaat bij dezen in totaal om 1500 personen die bij dit ministerie als nieuw personeel zijn aangetrokken, maar nog steeds niet beschikten over de juiste stukken om aan te tonen dat zij daadwerkelijk in dienst zijn. In december zijn er ongeveer 300 beschikkingen in orde gemaakt, terwijl de rest van de beschikkingen nog verwerkt moeten worden.
Vermeldenswaard is dat de personeelsleden vooralsnog geen salaris hebben ontvangen over de afgelopen maanden, vanwege het feit dat de stukken van deze medewerkers nog niet in orde waren. OW-minister Nurmohamed heeft de mensen verzekerd dat deze groep niet alleen wordt uitbetaald, maar ook ingezet. Er wordt ernaar gestreefd om een deel vóór de kerstdagen uit te betalen.
Er zijn projecten stopgezet om geld over te kunnen houden voor de uitbetaling van ambtenaren. Wie niet geaccommodeerd kan worden op het ministerie, wordt afgestoten naar bedrijven waarmee er reeds een PPP-overeenkomst is getekend.
De minister gaf te kennen dat alle beschikkingen vanaf november 2019 opnieuw gescreend zullen worden. Hij stelt dat er conform de Anticorruptiewet “persoonlijke politieke macht” is gebruikt wat afgestraft moet worden. Personeelszaken bepaalt waar je moet werken en niet een minister of president” zoals dat tijdens de vorige regering vaak is gebeurd.
De bewindsman hield de mensen voor dat zij voor de gek gehouden zijn door politici. “Het ministerie van Openbare Werken bereidt dossiers voor om in januari 2021 gerechtelijke stappen te nemen voor de wijze waarop personen kort vóór de verkiezingen in dienst zijn genomen door de vorige regering,” voerde OW-minister Nurmohamed aan. Vervolgens gaf hij te kennen dat de dossiers bij de procureur-generaal worden ingediend. Hij zei ook dat er mensen zijn die meer weten over alles wat gebeurd is vóór 25 mei en benadrukte dat zij bij de rechter hun verhaal gaan moeten vertellen.
Anoeska Pinas, vertegenwoordiger van de nieuwe personeelsleden bij Openbaar Groen in Meerzorg, gaf aan blij te zijn weer te mogen werken. De minister deed een beroep op de samenleving, niet zomaar bij een politicus aan te kloppen voor werk, maar conform de procedure in dienst te treden.
OW zal dit ook strak hanteren. Via de website van het ministerie kan men volgen welke vacatures beschikbaar zijn.

BEKIJK OOK
Nier Stichting Suriname reageert op recente transplantaties in AZP