Decentralisatie SBB moet drempel voor ondernemer wegnemen

GFC NIEUWS- Gelet op het voordeel dat de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) met zich kan meebrengen voor de staatskas, is het van belang dat er gewerkt wordt naar decentralisatie van de organisatie.

De SBB moet dichterbij de gemeenschap en daarmee dichterbij de houtondernemer gebracht worden, dat niet alleen, maar decentralisatie moet bij ondernemers ook de drempel om Paramaribo te bereiken, wegnemen. “Op die manier kan je ze stimuleren meer in de sector te stappen”, zegt Dwight Pinas.

Hij is per 1 maart aangesteld als directeur Facilitaire Diensten bij de SBB. Pinas heeft daarmee het beheer over de afdeling Logistiek en Invoer Data, voor wat het laatste betreft een uiterst belangrijke poot binnen de organisatie.

Decentralisatie betekent dan ook uitbreiding van de faciliteiten c.q. controleposten van de stichting. Pinas zegt dat uitbreiding zeker in de planning ligt. Wat de faciliteiten betreft, is hij zich nog aan het oriënteren en voornemens binnenkort het veld in te trekken om de diverse posten in de verschillende districten te bezoeken. Er is, aldus directeur Pinas, in elk geval behoefte aan upgrading, reparaties en uitbreiding aan en van faciliteiten.

Hij haalt als voorbeeld Marowijne aan waarbij de controle- tevens detacheringspost in het centrum van Moengo gestationeerd is, dit terwijl de controle op een afstand van ongeveer twee kilometer moet plaatsvinden. “Hoe strategisch is dat?” vraagt de directeur zich retorisch af. Hij zal zich die inspanning plegen om de kruising op die locatie te voorzien van een post.

Pinas verwacht dat met zijn aanstelling zaken op een versneld tempo zullen plaatsvinden. Hij stelt dat hoogstwaarschijnlijk de verwachting van het plant niet in vervulling werd gebracht. “Wij zullen nu de inspanning plegen om op een andere manier met de nieuwe inzichten de klant tevreden te stellen”, zegt de SBB-functionaris.

Met zijn aanstelling zal er niet alleen volgens een versneld tempo gewerkt worden, maar zal volgens nieuwe inzichten efficiënt en effectief gebruik gemaakt worden van apparaten en faciliteiten die bij de afdeling Logistiek en Invoer van data onder zijn beheer vallen.

De prioriteiten van de directeur Facilitaire Diensten liggen dan ook op het gebied van data-invoer. “Ik denk dat dat onze corebusiness is. De klant Is koning en hoe sneller hij geholpen wordt, hoe beter.”

Pinas is van mening dat er inspanningen gepleegd moeten worden om het werk efficiënter uit te voeren. Hij voegt eraan toe dat de houtsector een behoorlijke bijdrage levert aan de kasreserve van het land. “Hoe efficiënter wij met de sector omgaan des te meer we klanten stimuleren om te gaan uitbreiden. Dat vertaalt zich in het voordeel van niet alleen het bedrijf, maar ook in het voordeel van de staat.”

De stichting SBB heeft ongeveer vier jaar zonder directeur gezeten. Pinas is een van de drie directeuren die de algemeen directeur bijstaan.

In het recente verleden hebben ontevreden personeelsleden een paar keer het werk neergelegd. Pinas zegt samen met de algemeen directeur en zijn twee collegae de koppen bij elkaar te zullen steken om ervoor te zorgen dat de ontevredenheid zich niet meer voordoet.

Overige berichten