fbpx

De ware toedracht van 200% bbp-staatsschuld Suriname

INGEZONDEN– Je kunt als regering denken dat je boven de wet en waarheid staat omdat je jezelf te veel macht toe eigent door de westerse politieke ideologie aan te hangen.

Is wat nu gebeurd werkelijk de schuld van de niet-westerse politieke ideologie van de vorige regering, zoals president Santokhi ons wil laten geloven, of kent de IMF gewoon de waarheid?

Hieronder ziet u de korte samenvatting van het IMF-onderzoek wat gepubliceerd is op 24 december 2019 over Suriname:
“De Surinaamse economische groei, gaat gepaard met een lage inflatie.

Het reële bruto binnenlands product (bbp) groeide van 1,8 procent in 2017 naar 2,6 procent in 2018.

De groei van de economische activiteit is breed gedragen met uitbreidingen in groot- en detailhandel, bouw, hotels, restaurants en productie, terwijl de mijnbouw stabiel is gebleven.

Op het moment dat er olie gevonden wordt kan de mijnbouw tot winsten leiden. De inflatie is gedaald tot onder de 5 procent, voornamelijk als gevolg van wisselkoersen stabiliteit en controle over overtollige liquiditeit.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Koersmaatregel in Suriname is een grote grap, er wordt zand in onze ogen gestrooid

Het werkloosheidspercentage was 7,6 procent in 2017 en zal naar verwachting verder zijn gedaald in 2018.

Het reële bbp zal naar verwachting jaarlijks met 2¼ toenemen tot 2½ procent in 2019 tot 2024, terwijl de inflatie naar verwachting laag zal blijven.

Echter, de balans van de risico’s voor deze vooruitzichten is negatief, voornamelijk als gevolg van begrotingsonevenwichtigheden.

Het algemene begrotingstekort zal naar verwachting uitkomen op 8,6 procent van het bbp in 2019, terwijl de overheidsschuld hoog blijft rond 72 procent van het bbp.”

Hier staat dat de economische bedrijvigheid is uitgebreid voor verschillende branches. Dat is nodig om de importen te verminderen.

Dit houdt in dat we minder leningen op termijn hoeven aan te gaan als land. Zodat men de inflatie laag kan houden, wat betekend dat de prijzen in de winkel vrij stabiel blijven omdat men de koers op peil kan houden.

Suriname is nog niet zover dat het zonder overheidsschuld kan uitkomen. Hierover heeft IMF zorgen. De staatsschuld uitgedrukt in een cijfer vindt IMF hoog, 72 % van het bbp.

IMF was ook bezorgd over het banksysteem van Suriname. “Surinaamse Bestuurders uitten o.a. hun bezorgdheid over de hervatting van de monetaire financiering van het begroting jaar, maar was ingenomen met het plan dat de autoriteiten via een nieuwe Bankwet dergelijke financiering willen vermijden.

Ze verwelkomden de recente introductie van nieuwe monetaire instrumenten om het monetaire beleid te versterken”. Daarom is o.a. de Valuta wet in 2020 in het DNA aangenomen.

President Santokhi geeft aan, in het DNA 30 april jl., dat dit cijfer van 72% naar 200% is gegaan. Wat feiten hierover op een rij:

• De toenmalige oppositie, die nu de regering vormen, hebben deze valutawet via de rechtbank teruggedraaid.

BEKIJK OOK
Brandstofprijzen na introductie Oli Moni tussen de SRD 25 en 30 per liter

Nu weten we dat dit voor hun noodzakelijk was omdat zij de verkiezingen o.a. wonnen door hun US-dollar valuta spel, waarmee zij het vorige regeringsbeleid in diskrediet brachten, wat zeker strafbaar zou zijn geworden met de aangenomen valutawet.

• Dit politieke spel wordt gespeeld op het moment dat er een onvoorzienbare wereldwijde Corona pandemie zich aandient.

De olieprijzen zakte en de hele wereldeconomie klapten (april 2020)

De afspraak was dat ondernemers hun SRD en US-dollar direct terug zouden storten op het moment dat de huidige regering aan de macht kwam. Hiermee wilde men de koers laten dalen.

Door de economische terugval door de Covid-19 pandemie zetten de ondernemers hun gelden niet terug op de Surinaamse banken. Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.

• Via het on holt zetten van ambtenarenlonen en solidariteitsheffing haalt men geld op bij het volk zelf. Het volk verarmt, % bbp gaat achteruit.

• Hierdoor was de koersverhoging van 100% niet meer te vermijden. De buitenlandse staatsschulden worden daardoor 100% groter.

• Toen kwam het sluwe regeringsplan om de schulden te saneren door aan te geven dat Suriname bankroet was.

Ook al was de consequentie hiervan dat het volk ernstig hieronder zou lijden. De staatsschulden lopen ernstig op als je 11 maanden niet afbetaald.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Koersverlaging die is beloofd was het volk doelbewust blij maken met een dode mus

• Dit saneren van de staatsschulden viel weer gedeeltelijk in duigen omdat:

A. Het IMF wist dat tot eind 2019 de economie redelijk stabiel was en vooruit zou kunnen komen.

B. Omdat er olie was gevonden net voor de verkiezingen waar de vorige regering flink in had geïnvesteerd.

C. Er wel plannen liggen voor grote projecten en geld daarvoor kunt vrijmaken, terwijl je doet of je bankroet bent.

D. VN waarschuwt Suriname dat zij niet door kunnen gaan met hun regeringsbeleid tot nu toe, door o.a. geen schulden af te betalen.

E. De juridische beschuldigingen over de vorige regering nog steeds niet aan te tonen zijn.

F. Het banken systeem niet meer op orde is en witwaspraktijken op de loer liggen.

G. De economie ernstig achteruit gaat door de covid-19 pandemie maatregelen zonder overheidssteun.

H. Geen transparantie op overheidsuitgave. Ook niet voor controlerend orgaan DNA.

I. Een regering niet als een bedrijf bestuurd kan worden. We gaan failliet, ontslaan het personeel (ambtenaren) en maken een nieuwe nv met nieuw personeel.

Je hebt als regering alle regeringsverantwoordelijkheden van de vorige regeringen gewoon over te nemen.

President Santokhi gaf hierover zelf aan, (naar aanleiding van het conceptrapport van zijn Project Management Team) “Als we niks doen, dan bestaat het risico dat we internationaal geïsoleerd zullen worden. Dat kunnen we niet gebruiken.”

Marie-Louise Vissers
Advies, consultatie en politiek development bureau, Mawini