fbpx
De vrouw, vasten en gebed

De maand Ramadan is een gezegende maand die in het leven van elke moslim man en vrouw jaarlijks terugkeert. Deze maand stelt net zoals de man ook iedere vrouw in de gelegenheid om door middel van het vasten en aanbiddingen zegeningen vanwege de Here God te verkrijgen en Zijn nabijheid te verwerven.

De leer van de Islam leert dat er geen onderscheid bestaat tussen een man en een vrouw in het dienen van God en in het verrichten van aanbiddingen en andere goede daden.

Zo vermeldt de Heilige Qur’aan in hoofdstuk 33 vers 36: “Voorwaar, de Moslims en de Moslima’s en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die nederig zijn, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid”.

Ook in hoofdstuk 9 vers 72: “Allah heeft de gelovigen, mannen en vrouwen, tuinen beloofd waar doorheen rivieren stromen, heerlijke woonplaatsen in tuinen der eeuwigheid. En het behagen van Allah is het grootste. Dit is de grootste zegepraal”.

Door middel van aanbiddingen en het verrichten van goede daden geeft de mens invulling aan het doel van zijn Schepping. Zowel aan mannen als aan vrouwen die de Almachtige dienen en goede werken verrichten heeft de Here zegeningen en beloning als tegenprestatie beloofd. Dit is niet alleen in de religie van de Islam zo, doch ook in de overige religiën die vóór de Islam bestonden. Daarin zijn aan de vrouwen evenals de mannen toestemming verleend om de gebedshuizen binnen te treden en hun gebeden te verrichten en daarmede zich te richten tot hun Schepper. Het is een vaststaand feit dat de zegeningen voor het verrichten van ware gebeden en goede daden zijn verworven door mannen en vrouwen van alle religiën.

In de periode van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) werd erop toegezien dat mannen en vrouwen werden onderwezen in de leer van de Islam. In een overlevering zei de profeet dat een mens van wieg tot graf kennis moet vergaren. In een andere overlevering zei hij dat het de plicht is van iedere mens om kennis te vergaren al moet hij daarvoor helemaal afreizen naar China. Bij het doen van deze uitspraken heeft de Gods profeet zich niet beperkt tot de mannen alleen. Daarentegen richtte hij zich tot zowel de mannen als de vrouwen.

De Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) bezocht bij bepaalde gelegenheden de vrouwen speciaal om hun kennis bij te brengen. Zo gingen de vrouwen ook naar hem toe voor kennisvergaring en/of om allerlei vragen te stellen: religieuze, algemene of persoonlijke vragen. De vrouwen hadden alle vrijheid om de moskeeën te bezoeken voor onder andere gebedsdoeleinden.

De vrouwen gingen ook vasten en zij mochten ook de itikaaf in de moskeeën houden. Ook mochten zij de Hadj (bedevaart) verrichten. Hazrat Ayesha (r), de echtgenote van de Heilige Profeet (vrede zij met hem), heeft verteld dat tijdens het Fadjr gebed (het vroege ochtendgebed) zij en andere vrouwen bedekt met hun hoofddoeken naar de moskee gingen voor het verrichten van het gebed dat geleid werd door de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem). Na het gebed keerden zij huiswaarts terug (bron: Bukhari Kitabus Salaat en Sunan Ibne Maadja)

In alle hadiesboeken, de boeken waarin de overleveringen van en over de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) opgetekend staan, is uitgebreid uiteengezet hoe vrouwen in die tijd naar de moskeeën gingen, de gebeden verrichtten en vragen stelden over religieuze aspecten en kennis vergaarden over de leer van de Islam.

Evenals het gebed is ook het vasten in de Islam een belangrijk onderdeel en zelfs verplicht gesteld voor vrouwen en mannen. De zwangere vrouwen zijn van het vasten vrijgesteld, want het onthouden van spijs en drank kan zowel haar als het ongeboren kind in gevaar brengen en vergroot ook de kans op miskraam. Voor vrouwen die een kind zogen geldt de zelfde regel. Zij moeten gezond eten en drinken om melk te kunnen produceren voor hun baby. Zwangere en zogende vrouwen moeten ingevolge de Heilige Qor’aan een losprijs (Fidya) betalen, namelijk het voeden van een arme voor iedere gemiste vastendag.

Evenzo in de vrouw in haar menstruatieperiode vrijgesteld van het gebed en vasten, maar nadat zij rein is moet zij de gemiste vastendagen inhalen. Niet alleen voor de vrouwen geldt deze vrijstellingsregel, maar ook voor de reizigers en de zieken. Deze vrijstellingsregel heeft de Almachtige Here mogelijk gemaakt omdat Hij duidelijk in de Qor’aan zegt dat Hij gemak voor de mens wenst en geen ongemak. Ter overtuiging, zie de Heilige Qur’aan Hoofdstuk 2 vers 185. Zo zien wij dat de Islam een eenvoudige en makkelijke religie is.

Moge Allah een ieder de kracht geven om aanbiddingen en goede daden te verrichten en daarmede zoveel mogelijk zegeningen en beloningen vanwege God te ontvangen, alsmede de leerstellingen van de Heilige Qur’aan en Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) op de juiste wijze te kunnen opvolgen, Ameen!

De Surinaamse Ahmadiyya Gemeenschap (SAG)
Adres: Ephraimszegenweg 67 – Paramaribo – Tel/Fax: 481689 – P.O.Box: 2106
E-mail: [email protected]

Meer nieuws

Bromfietser overlijdt een week na aanrijding

GFC NIEUWS- De 34-jarige bromfietser, Rodriquez Munoz, heeft woensdag het leven gelaten in het Academisch Ziekenhuis. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…