fbpx
De verkavelingshoofdpijnen van OW

In het nieuws horen en lezen we dat het Ministerie Openbare Werken (OW) te kampen heeft met vele illegale verkavelingen. Hoe komt het dat er zoveel illegale verkavelingen zijn, dus verkaveling zonder vergunning van Openbare Werken?

Dat zou het ministerie reeds paar jaar geleden goed in kaart hebben moeten brengen. De vraag rijst ook of het langdurig onder water lopen van wegen op een groot aantal projecten zowel in Paramaribo-Noord als in – West en -Zuid ook niet te maken heeft met de snelle vervuiling met zwerfvuil / plastiek flessen, dat al 40 jaar een hoofdoorzaak is van de verstoppingen in de riolering.

Ook zijn er bewoners die op eigen houtje duikers (zgn. kokers) plaatsen zonder goedkeuring van OW. Tientallen jaren lang werden er ook autobanden, oude koelkasten, autowrakken enz. in de trenzen gegooid door de bewoners zelf. Gauw ging men dan de “slechte afwatering en onder water lopen van de wegen” op naam van de verkavelaar schuiven.

Openbare Werken was vaak al te blij als de fout bij de verkavelaar lag en niks wilde ondernemen tegen de bewoners die medeplichtig waren/ zijn aan het onder water lopen van de wegen. Laten we even nagaan hoeveel verkavelingsprojecten helemaal of vrijwel geen afwateringssloten hebben gehad.

Een voorbeeld daarvan is zeker ‘Rangoe’, zoals we dit gebied populair noemen (Ramgoelamproject, alwaar ik geboren werd ruim 40 jaar geleden, er slechtsvier jaren heb gewoond en daarna twee jaren op Wintiwaiproject). Hoe komt het dat zelfs het Latourproject tot vijf jaren geleden nog enorme afwateringsproblemen opleverde? En dat ondanks de aanleg van vele pompgemalen (door onze Lanti) in Paramaribo-Zuid.

We hebben ook hele grote slepende ontwateringsproblemen op Pontbuiten en Ephraimszegen gezien. De vaak verstopte, dichtbegroeide Spoorsloot kon tientallen jaren lang het overtollig water niet snel verwerken.

In het Wintiwaigebied/Latour was de aanleg van latere Belfima-project een grote oorzaak van het onder water lopen, waar velen aan voorbij gingen. Gaat het op dat project fout met de ontwatering en meer, dan hebben omliggende projecten er direct onder te lijden. Ook de bedieners van de pompgemalen weten en zeggen dat geen enkel ontwateringsprobleem op zichzelf staat.

Wintiwai heeft er jarenlang onder geleden, vooral en mede door ontbreken van ontwatering van de oude, bestaande, in slechte staat verkerende wegen als Ranjansingweg, Gulzarweg, Birdjoeweg en Van Kallenweg, die er reeds waren voordat Wintiwai werd aangelegd en als zodanig formeel niet tot Wintiwaiproject horen.

Langs de oostelijke zijde van Pad van Wanica tot aan het ressort De Nieuwe Grond waren er vroeger alleen rijstvelden; dat zijn meestal laag gelegen gebieden, heeft President Bouterse nog bekendgemaakt toen hij druk bezig was met het treinverbindingsproject.

Zelfs al is het project voldoende opgehoogd volgens goedkeuring van OW, dan zal het zand wegspoelen na een tijd, en logisch dat er verzakkingen gaan ontstaan. Als Openbare Werken fouten maakt, dan is ze wel snel om de fouten af te wentelen op de verkavelaars, terwijl bij de opzet dit ministerie er toch juist bij komt kijken? Waarom grijpen ze dan niet direct in?

Maar in Paramaribo-Noord, in wijken zoals Clevia, Morgenstond, Tourtonne 4, 5, 6 enz. waren er geen rijstvelden. En toch liep het daar op de verkavelingsprojecten structureel onder water. Dan kan de ontwerper van het project, meestal het ingenieursbureau, aansprakelijk worden gesteld, omdat ze njang maken en heel weinig opmetingen en studie doen.

Heel wat verkavelingsprojecten werden in het verleden aangelegd zonder ruimte voor sportveld of andere sociale of educatieve zaken, zoals op Wintiwai gelukkig wel aanwezig, hetgeen veel vreugde schenkt aan de bewoners. Zelfs onze tegenwoordige verkavelaars van marron/bosneger afkomst in de afgelopen vijftien jaren houden totaal geen rekening met de sociale behoeften.

Maar in zowel in Paramaribo-Noord als in het district Wanica duiken steeds meer oplichters op die zoveel euro vragen voor grondhuurpercelen, percelen die bij het minste en geringste onder water lopen en bij verkoop niet konden worden overdragen. Kennen we de gevallen op Noord nog, w.o. het Mungra-project?

Sommige projecten liggen onder zware hypotheek of de verkopers van de kavels zijn onvindbaar. Van wijlen mijn vader heb ik later begrepen dat in de Revotijd (dictatuur) de verkavelaars konden worden aangeklaagd via de Volksmilitie in die wijk, bij de Minister van OW dhr.

Ataoella die de verkavelaar aan zijn grote vriend sergeant Horb zou uitleveren als hij de vergunningsvoorwaarden niet nakwam. Verder heeft de aan zuipen verslaafde Ataoella totaal niet gedeugd dan alleen uitvoeren wat Horb en Volksmilities op zijn bord legden, zeggen gepensioneerden van OW.

Anno heden zien we nog steeds veel verkavelingsellende. Vaak is juist Openbare Werken tekort geschoten door sloten, trenzen en kanalen in omliggende gebieden jarenlang niet op te halen, waardoor het verkavelingsproject deels onder water loopt.

Zo vaak werden wegen niet aangepakt en die bleven onbegaanbaar. Zovele zebrapaden zijn helaas niet zichtbaar anno heden en vormen een zeer groot risico voor het verkeer. Maar veel verf en geld werd gespendeerd aan wegen die naar de Nesty Sporthal leiden i.v.m. de inauguratie President. Bij wie moet je Openbare Werken aanklagen? (Horb is er niet meer.)

Het Rangoeproject (samen met het Latourproject, e.a. in de Revotijd bekend geworden als “Rampgebieden”) zal nu nog enige tijd (hoe lang nog?) moeten wachten op aanpak van herstel van de ontwatering door Openbare Werken, zoals beloofd door DNA- lid Andre Misiekaba. Want a moni no de moro voorlopig. Openbare Werken is er a zoveel jaren niet in geslaagd. Jammer.

Laten we ook kijken naar Abrabroki en Land van Dijk. Daar is de aanleg van ontwatering en bermen in zoveel jaren ook niet goed gelukt. Minister Parmessar, die meer propaganda-politicus is geweest dan een geschikte minister voor die functie – zoals velen dat bevestigen – heeft OW zeker niet kunnen verheffen.

Juist verviel OW naar een nóg lager niveau. Parmessar zei trots te zijn op de controle van de bouwpolitie ( bouw & woningtoezicht). Controle … maar waarop ? Hoe vaak zien we het snel en drastisch ingrijpen van die afdeling van OW? Parmessar houdt het Volk voor de gek. Te veel ondeugdelijke bouwvergunningen of vergunningen met slechte bouwtekening werden verstrekt voor vele gebouwen.

Njangpatu’s op de afdelingen? OW is dan schadeplichtig. OW moet de hand dus ook in eigen boezem steken. Met veel voorlichting kan OW het Volk oproepen om te kijken naar de kwaliteit van hun daken. Meer harde rukwinden en overstromingen zullen er komen. Wie twijfelt daar aan?

Naldo Moiman

Meer nieuws

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…