fbpx
De strijd om de zwevende kiezers

Zwevende kiezers

Een groot deel van de kiezers lijkt de weg kwijt te zijn. De oude partijen overtuigen veel kiezers niet meer omdat er een grote kloof gaapt tussen hun standpunten en die van deze kiezers. Veel kiezers verstaan hun vak beter, ze stemmen niet kritiekloos op dezelfde partij. Van de vaste stempatronen is er niet veel over: kiezers zweven, wisselen en aarzelen. Om te aarzelen en te zweven en zeker om van partij te wisselen moeten politieke partijen aanleiding hebben gegeven.

Partijen profileerden zich de afgelopen decennia ideologisch steeds minder scherp en eenmaal in de regering verwatert hun profiel zienderogen. Kiezers kunnen en willen best voor een ideologisch samenhangend verhaal kiezen als dit zou worden aangeboden. Maar dat is nauwelijks het geval. En dus switchen en zweven ze. Kiezers zijn op zoek naar een aansprekend verhaal, vinden het soms of raken teleurgesteld en gaan opnieuw op zoek.

Nog nooit zweefden zoveel kiezers tot vlak voor de verkiezingen als nu, en dat maakt veel politici zenuwachtig en de uitslag van de verkiezingen onvoorspelbaar.

Peilingen

Peilingen naar hoe kiezers gaan stemmen lijken handig; je ziet welke partij het beter en welke het slechter doet bij de kiezer. Maar peilingen zijn ook gevaarlijk, want ze beïnvloeden kiezers. Neem bv de V7. De peilingen geven aan dat deze combinatie het slechter doet dan de NDP. Op de tv en radio hoor je en in de kranten lees je de hele tijd dat de V7 het slecht doet. Daardoor denken veel kiezers dat de V7 de strijd gaat verliezen. Daarom zullen sommigen onder hen niet op V7 stemmen maar op de NDP.

De strijd om de zwevende kiezers

De strijd om de kiezer is in volle gang. In deze fase richt de verkiezingsstrijd zich met name op de kiezers die nog niet weten wat te stemmen. Verkiezingsprogramma’s zijn gepresenteerd. Voor het behalen van zetels wordt elk kunstje uit de kast gehaald. Maar waar letten kiezers nu echt op? Kennen ze de standpunten van de partijen? Een deel van de stemgerechtigden wel, maar de meerderheid is slechts matig op de hoogte ervan. Hoe win je de stem van deze kiezers en wat maakt dat deze kiezers loyaal blijven aan hun keuze?

Vroeger werd vaak van huis uit bepaald op welke partij gestemd zou worden. Het is tegenwoordig niet vreemd wanneer mensen pas in het stemhok een definitieve beslissing nemen. Ze voelen zich steeds minder betrokken bij partijen en mede hierdoor zien bepaalde partijen hun ledenaantallen steeds verder dalen. Om de stem van de zwevende kiezer te winnen, bevechten de politieke partijen elkaar. De grote onderwerpen zoals veiligheid, stabiele economie en onderwijs worden door elke partij als belangrijk speerpunt opgevoerd.

Belangrijk voor kiezers is dat een politieke partij gezien kan worden als een merk (net zoals Toyota een automerk is). Voor een politieke partij als een merk is het mogelijk langdurige loyaliteit te creëren onder kiezers. Door duidelijk standpunten in te nemen kan een partij kiezers verleiden zich te verbinden aan de partij. Het creëren van een politiekmerk zou de grote uitdaging voor de hedendaagse politiek moeten zijn.

Een belangrijke stap in de goede richting is onderscheidend te zijn van andere partijen ( net zoals Toyota zich onderscheidt van Mitsubishi). Durf anders te zijn en straal dit ook duidelijk uit. Verdedig eens een standpunt wat misschien niet door iedereen wordt behandeld. Zorg hierbij wel dat de standpunten aansluiten bij de behoeften van je kiezer. Een juiste balans van programma, communicatie en partijleider is hierbij van enorm belang.

Misschien is het voor de komende verkiezingen al te laat om het roer om te gooien, maar de politieke leiders zouden er goed aan doen eens kritisch naar het imago van de partij te kijken en deze uitdaging met beide handen aan te pakken.

Naast een duidelijk programma blijkt ook de lijsttrekker belangrijk te zijn. En de indruk die de kiezer heeft van de partijleider is ook van eminent belang.

Daarnaast maken de zwevende kiezers vaak hun keuze door wat er zich op dat bepaalde moment afspeelt. Hierbij speelt de persoonlijkheid van partijleiders een belangrijke rol.

Hoe ongebonden de kiezer ook is, als een partij in de ogen van hem/haar het goed heeft gedaan, is er weinig reden tot aarzelen, zweven of wisselen.

Onbewuste keuze zwevende kiezers

In de eindsprint naar de parlementsverkiezingen wordt alles uit de kast gehaald om de grote groep zwevende kiezers over de streep te trekken. Gawronski ( universiteit van Western Ontario ) deed een onderzoek naar zwevende kiezers in Italië. Hij komt tot de conclusie dat in 70 % van de gevallen de uiteindelijke keuze van twijfelende kiezers is te voorspellen.

De meeste zwevende kiezers hebben onbewust hun keus al gemaakt. De kiem van de beslissing die ze in het stemhokje zullen nemen is allang gelegd. Ze weten het alleen zelf nog niet. Een meerderheid van zwevende kiezers heeft onbewust zeer sterke associaties bij een bepaalde kandidaat of keuze, zegt Gawronski. Die automatische associaties vervormen de manier waarop kiezers informatie interpreteren. Iemand die Desi Bouterse bijvoorbeeld onbewust associeert met vooral positieve dingen, zal sneller geneigd zijn televisieprogramma’s te vermijden waar kritisch over hem gesproken wordt.

Campagneteams zouden dus de associaties van kiezers doelbewust moeten manipuleren. Ze moeten proberen zwevende kiezers te conditioneren door hen steeds opnieuw dezelfde goed-kwaad schema’s voor te schotelen. Dergelijke associaties blijven hangen bij kiezers, of ze nu kloppen of niet, zegt Gawronski.

Maar hij zegt ook dat negatieve campagnes soms ook averechts werken. Zwevende kiezers schrik je daarmee eerder af dan dat je ze inpalmt. Het belangrijkste gevolg van al te agressieve campagnes is een lage opkomst. Associaties met amnestiewet hebben wel een effect, maar zwevende kiezers zullen er niet direct door naar de stembus gaan. Hetzelfde geldt voor de pogingen van de NDP om de heer Santokhi te associëren met Nederland.

Gawronski heeft een onorthodox advies om zwevende kiezers te beïnvloeden: prijs je tegenstander. Het beste voorbeeld daarvan noemt hij de verkiezingsbijeenkomst van McCain in Minnesota, toen Republikeinen in het publiek Obama uitmaakten voor Arabier en terrorist. Toen McCain het opnam voor Obama en hem een fatsoenlijk man noemde, bleek dat een positief effect te hebben op zwevende kiezers. Het leverde McCain meer waardering op van de twijfelende kiezers dan zijn aanvallen op Obama. Hoe simpel het ook klinkt, in de Surinaamse politiek kun je dat net zo goed toepassen.


Jack Mohanlal
[email protected]

Meer nieuws

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…