fbpx
De politie, de taakuitoefening en het aanwenden van geweld

GFC NIEUWS- De politie heeft conform de Surinaamse Grondwet en het Politiehandvest tot taak de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid, de bescherming van personen en goederen en de opsporing van strafbare feiten.

Om deze (grond)wettelijke taak uit te oefenen heeft de politie een tal van bevoegdheden tot haar beschikking. Enkele van deze bevoegdheden zijn:

1. Het verwijderen van personen van de openbare weg die de openbare orde verstoren, of een gevaar vormen voor de veiligheid van anderen of voor hun eigen veiligheid (artikel 11 Politiehandvest)

2. Het overbrengen van deze personen naar een voor hun tijdelijk geschikte plaats van bewaring (op last van een politieofficier)

3. Strafvorderlijke bevoegdheden zoals staande houden en aanhouden ( Wetboek van Strafvordering).

4. Het aanwenden van geweld (artikel 12 Politiehandvest en de artikelen 15 t/m 18 van de Instructie Ambtenaren van Politie).

Openbare orde wordt als volgt gedefinieerd: de naar tijd en plaats bepaalde normale gang van zaken op voor publiek toegankelijke plaatsen, hetwelk in overwegende mate wordt gekenmerkt door algemene veiligheid.

De openbare orde gedurende de avondklok wordt als volgt gekenmerkt: tussen 20.00 uur en 06.00 uur is voor geheel Suriname ( tijd en plaats bepaald) de normale gang van zaken dat alle burgers zich thuis bevinden, uitgezonderd de essentiële diensten en anderen die vanwege bijzondere omstandigheden daarvoor een avondklok pasje hebben.

Indien burgers zich dus niet houden aan deze openbare orde, verstoren zij die en is de politie bevoegd om hen te verwijderen en over te brengen naar een voor hun tijdelijk geschikte plaats van bewaring. Dat kan een politiebureau zijn. Ook kan de politie ervoor kiezen om deze overtreders via de kortste weg naar huis te begeleiden (gebruikmaking van de discretionaire bevoegdheid).

Geweldsaanwending

De politie mag slechts gebruikmaken van geweld als uiterst middel ook wel bekend als ‘ ultimum remedium’. Dit ter bescherming van de grondrechten van de mens namelijk het recht van elke burger op lichamelijke integriteit zoals vervat in de verschillende mensenrechten verdragen en onze grondwet.

Met uiterst middel wordt bedoeld, pas als het te bereiken doel op geen enkel andere manier kan worden bereikt. Voorop gesteld: het doel moet bereikt worden, anders hoeft er geen politie te zijn!!! Een overtreder van de avondklok bijvoorbeeld moet verwijderd worden, dat is het doel. Pas als dat doel op geen enkele andere manier bereikt kan worden, mag (moet) de politie geweld aanwenden.

Geweld aanwenden mag pas als een overtreder blijkbaar onwillig is om te voldoen aan een rechtmatige vordering van de politie. De politie moet dus eerst iets RECHTMATIG vorderen, bijvoorbeeld, mijnheer.. u overtreedt de regels van de avondklok.. wij gaan u verwijderen of.. u moet zich van hier verwijderen.

Indien blijkt dat de overtreder onwillig is om te voldoen aan deze rechtmatige vordering, dan dient de politie hem eerst te sommeren tot gehoorzaamheid en hem te wijzen op de gevolgen van verzet. Pas dan mag de politie geweld aanwenden. Overigens, voordat wordt overgegaan tot het aanwenden van geweld moet ook worden gewaarschuwd dat geweld zal worden aangewend.

Bij het daadwerkelijk gebruik van geweld moet de politieambtenaar ook rekening houden met het onmiddellijkheidsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Is de noodzaak nog aanwezig om geweld te gebruiken? Gebruik ik het minst zware middel? Gebruik ik het minst zware middel binnen voldoende mate?

Het zonder enig noodzakelijk doel geweld gebruiken tegen burgers is verboden en in strijd met de ambtsinstructie en de gedragscode voor politieambtenaren.

Het puur uit emotie goedkeuren van niet noodzakelijk geweld van de politie door derden is zelf ook af te keuren.

Revelino R.M. Eijk, LLB
Inspecteur van politie 1e klasse.

Meer nieuws

Grootste deel dr-leden al in functie

GFC NIEUWS- Het grootste deel van de leden van de districtsraden (dr) is al beëdigd en toegelaten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van…

Goudzoeker verdronken in put

GFC NIEUWS- Een Braziliaanse goudzoeker is maandag in een put gevallen en verdronken. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

16e persoon overleden aan Covid-19 in Suriname

GFC NIEUWS- Dinsdagavond overleed een tweede persoon aan de gevolgen van Covid-19 in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

90 Covid-19-patiënten vandaag naar huis

GFC NIEUWS- Vandaag mochten in totaal 90 Covid-19-patiënten naar huis. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Woning afgebrand te Vredenburg serie A

GFC NIEUWS- Een hoogbouw woning, die deels van hout en steen is opgetrokken, is zaterdagmiddag afgebrand. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Ingezonden| Populistische prietpraat

GFC NIEUWS- In de media lazen wij onlangs dat de vicepresident de commentaren van Chan Santokhie en Ronnie Brunswijk over de financieel-economische situatie van het…

Dr- en rr-leden Brokopondo en Para beëdigd

GFC NIEUWS- Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft de leden van de districtsraden van Brokopondo en Para beëdigd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Suriname noteert 15e Covid-19-dode

GFC NIEUWS- In Suriname is vandaag, dinsdag 7 juli, nog een coronapatiënt om het leven gekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Zoon steekt vader neer

GFC NIEUWS- Een 61-jarige man is op vrijdagmorgen 3 juli door zijn 25-jarige zoon Nazario L. neergestoken met een mes. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Minister Soerdjan mogelijk ontheven

GFC NIEUWS- Minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) is door president Desi Bouterse thuis gezet. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Mysterieuze dood ruim 275 olifanten in Botswana

GFC NIEUWS- Minstens 275 olifanten zijn onlangs onder mysterieuze omstandigheden overleden aan de Okavangodelta in Botswana. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

14-jarig meisje tragisch omgekomen

GFC NIEUWS- De 14-jarige Merougia Dewman is tragisch om het leven gekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Medisch team heeft situatie onder controle

GFC NIEUWS- Het medisch team heeft de situatie rond Covid-19 in Suriname onder controle. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Oost-Suriname corona hotzone

GFC NIEUWS- De gezondheidsmonitoring van de afgelopen twee weken in het kader van Covid-19 heeft aan het licht gebracht dat in het oosten van Suriname…

Twee doden bij aanrijding Kennedyweg

GFC NIEUWS- Twee personen hebben vandaag het leven gelaten bij een verkeersongeval aan de Kennedyweg, ter hoogte van de Izaak Jacob Purperhartweg in Para. Dikke…

Medici oriënteren zich bij Rosebel

GFC NIEUWS- Zaterdag heeft een team van medische specialisten zich georiënteerd op de plant van Rosebel Goldmines (RGM) in Brokopondo. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Nog 11 positieve gevallen vandaag erbij

GFC NIEUWS- Nog eens 11 personen zijn vandaag positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Vanavond Covid-statement regering

GFC NIEUWS- De Surinaamse regering zal gelet op de recente ontwikkelingen ten aanzien van de Covid-19-pandemie, hedenavond een televisiestatement geven. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Drenkeling gered uit Surinamerivier

GFC NIEUWS- Het is omstanders vrijdag gelukt om een man die in de Surinamerivier was gesprongen te redden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Ingezonden| Oom Jules Sedney

GFC NIEUWS- Het was op een zonnige vrijdagmorgen in november 1996, toen ik rond 11.30 uur na een vergadering op het commissariaat Nickerie, over de…

16 coronapatiënten vandaag naar huis

GFC NIEUWS- Vandaag mochten 16 coronapatiënten naar huis, nadat ze genezen werden verklaard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Herstart openbaar vervoer nog niet bekend

GFC NIEUWS- Het openbaar vervoer zal haar diensten maandag aanstaande nog niet hervatten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Surinamers voor Surinamers

GFC NIEUWS- De leden van Act Now Foundation, waaronder Elaine Harridat, Priscilla Abhilakh Missier en Moreno Jackson, samen met vrijwilliger Charella Jacobs, hebben de afgelopen…

FSA betreurt onjuiste berichtgeving LVV

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) betreurt de onjuiste berichtgeving van het ministerie van LVV in de media ten zeerste. Dikke vrouwen makkelijk…