fbpx

De noodzaak van economisch herstel en zelfvoorziening in Suriname

INGEZONDEN- Het is van cruciaal belang dat de Surinaamse samenleving het belang onderkent van het herstelproces van ons ernstig verzwakte economie, ondanks de aanzienlijke uitdagingen en pijnlijke maatregelen die dit met zich mee kan brengen.

Onze Surinaamse gemeenschap moet wellicht de perceptie aanpakken dat we historisch gezien zijn gekoesterd en dat er een gebrek aan nadruk is gelegd op het ontwikkelen van een sterke werkethiek en prudent financieel beheer.

Onze collectieve vaardigheden en talenten omvatten zeker het organiseren van grote feesten, het bereiden van verfijnde culinaire lekkernijen en vervolgens het luieren.

Echter, deze focus mag niet afleiden van de noodzaak om de economische situatie aan te pakken, met name door het streven naar meer zelfvoorziening en minder afhankelijkheid van overheidssubsidies.

Het is ook noodzakelijk om te reflecteren op de manier waarop wij onze situatie beoordelen en om de neiging te onderdrukken om te klagen, zonder de realiteit van onze relatieve privileges te erkennen.

OOK INTERESSANT
Suriname verplicht om internationale vonnissen te respecteren

De huidige regering, onder leiding van Santokhi en Brunswijk, heeft stappen ondernomen om de subsidies te verminderen, een proces dat volgens mij sneller zou kunnen worden uitgevoerd.

Het doel moet zijn om ons te leren beter te leven binnen onze beschikbare middelen, oftewel, om niet boven onze stand te leven.

Ik ben van mening dat het voortzetten van het huidige beleid, hoewel potentieel pijnlijk, uiteindelijk zal leiden tot een gunstige toekomst voor ons allen, waarbij we gezamenlijk kunnen genieten van de vruchten van ons harde werk.

C. Wallerlei