De nieuwe leiders na 25 mei

De leden die straks gekozen zullen worden, zijn niet slechts voor een partij / combinatie, maar vertegenwoordigers voor het gehele land en volk.

De jonge politici, die heel actief zijn, wil ik meegeven dat ze een voorbeeldig gedrag moeten vertonen. Het quorumspook dienen zij achterwege te laten!

Als er een vergadering wordt uitgeschreven, dan moet men zondermeer aanwezig zijn.

Het volk heeft voor jou gekozen, dan ben je verplicht om hun te vertegenwoordigen en op te komen voor hun belangen. Het is gewoon een vereiste, want daarvoor wordt je als gekozen lid goed betaald; bovenal dien je een fatsoenlijk gedrag te vertonen.

Binnen de structuren, vooral binnen DNA zijn er regels gesteld en men moet zich als een rechtgeaarde Surinamer houden aan de gedragsregels.

In het bedrijfsleven is er ook een CAO waar men zich moet houden. Als er leden zijn, die enkele dagen of een aantal weken niet op hun werkplaats verschijnen zonder grondige redenen, dan worden de nodige disciplinaire maatregelen getroffen. Dit geldt ook voor onze toekomstige leden na 25 mei.

We mogen wel trots zijn dat anno 2015 zoveel vrouwelijke politici gekandideerd zijn en liefst elf als lijsttrekkers zijn geplaatst.

Onze vrouwen moeten niet alleen als werksters en/of als sierpaarden worden gebruikt. Zij moeten actief participeren in de politiek.

Niet slechts mannen zijn nodig om het land te besturen en tot ontwikkeling te brengen.
In het kader van de vrouwenemancipatie pleiten we ervoor dat aan de Surinaamse politiek een nieuw dimensie wordt toegevoegd. En dat er gewerkt zal worden aan reële- en realiseerbare programma’s in het belang van de totale gemeenschap.

In de politiek zullen er ook altijd personen zijn, die om één of andere redenen zullen overstappen; beter gezegd overlopen! Er zullen/kunnen situaties zich voordoen waarbij partij belangen, partijliefde en discipline ondergeschikt worden gemaakt aan persoonlijke belangen of voor een eventuele positie verbetering.

Aan hun het volgende advies: ” Het verraad wordt beloond, maar de verrader niet! ”

Er resten nog slechts twee dagen en enkele uren en dan is de strijd reeds gestreden. Laten we hopen, dat de situatie niet grimmiger wordt. Straks moet een ieder hand in hand en zij aan zij werken aan de opbouw en ontwikkeling van ons gezegend land!

Roy Harpal

Overige berichten