De negatieve invloed van het Surinaamse accent bij bellen naar Nederlands kantoor

Bellen

INGEZONDEN- Het is een moeilijk te erkennen fenomeen, maar het is een onvermijdelijke realiteit.

Wanneer een individu uit Suriname, uitgerust met een lokaal telefoonnummer en een kenmerkend Surinaams accent, een kantoor of bedrijf in Nederland opbelt, kan dit bij de ontvanger van het gesprek een vooropgezet negatief vooroordeel veroorzaken.

Er is vaak een ongegronde aanname dat iemand uit Suriname minder onderlegd zou zijn op het gebied van kennis of opleiding. Deze opvatting kan bestaan ondanks het feit dat de beller wellicht een hoger onderwijsniveau heeft behaald.

Het ongelukkige feit dat het gesprek afkomstig is uit een land dat als ‘derdewereldland’ wordt gecategoriseerd, in combinatie met een Surinaams accent, kan helaas negatieve associaties oproepen.

Als contrast, wanneer een persoon contact opneemt met hetzelfde Nederlandse kantoor, maar dan vanuit de Verenigde Staten, en vloeiend Engels spreekt met een Amerikaans accent, kan de perceptie van de beller volledig veranderen bij de ontvanger van het gesprek.

Bellende individuen worden bewust of onbewust geëvalueerd op hun spreekvaardigheid, woordkeuze, woordenschat, maar ook hun accent en geografische locatie spelen een cruciale rol.

Helaas wordt de associatie met Suriname niet altijd gemaakt op basis van intellectuele capaciteiten, maar vaak het tegenovergestelde.

Zelfs als de beller een hoogleraar is met een zeer hoog IQ, kan het feit dat het telefoontje vanuit Suriname komt en de aanwezigheid van een Surinaams accent ervoor zorgen dat deze persoon zich harder moet bewijzen.

OOK INTERESSANT
Huurprijzen in Suriname bereiken alarmerende hoogten in US dollars en euro, terwijl de bevolking nauwelijks valuta verdient

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud