fbpx
Facebook Pagelike Widget

De meeste religieuze groepen leven in eenheid en harmonie in Suriname

In een stuk van de heer J. Biseswar in een plaatselijk dagblad van 3 april 2015 staan een aantal zaken die niet juist zijn vermeld en of bewust alsmede opzettelijk verkeerd zijn geïndiceerd door voornoemde persoon.

Zelfs mijn naam weet deze heer niet correct te schrijven die er een gewoonte van heeft gemaakt om als Arya Samaadjie (AS) te reageren zonder zijn eigen beweging adequaat bestudeerd te hebben.

Zonder verder inhoudelijk op de beweging AS in te gaan, heeft Mool Sharkar (1824) alias Swami Dayanand nimmer gesteld dat hij een nieuwe religieuze groepering heeft opgericht maar een hervormingsbeweging van “nobele lieden”. Zeer onterecht wordt deze beweging dan ook “Vaidiek Dharma” genoemd.

Dat de heer Santokhi (hbo’er) uiteindelijk voorzitter is geworden van de VHP heeft op zeer dubieuze wijze plaatsgevonden waarover reeds velen hebben geschreven. Graag verwijs ik naar desbetreffende passages!

Door het bestuur van de VHP was een consensuslijst vastgesteld waar de jurist en Sanatenie de heer R. Randjietsingh (academicus) de beoogde voorzitter was.

Ik ben zeer verheugd te vernemen van de auteur van voornoemd artikel dat hij mij niet als lid wenst te erkennen van zijn etnisch aandoende partij vanwege allerlei dubieuze verwijzingen en slecht geverifieerde feiten in zijn artikel. Daar ga ik dus niet op in!

Wat mij wel stoort, is dat hij niet meldt dat de VHP al drie keren gekozen heeft voor een AS-voorzitter terwijl inderdaad bijna 80% van de Hindostanen in Suriname uit Sanatenies bestaat (volkstelling 2012).

Dus de voorzitter van de VHP is nimmer een afspiegeling geweest van het grootste deel van de (religieuze) achterban! Gebeurt dit echt toevallig? Zelfs al zou de religieuze achtergrond van de persoon er niet toe doen zoals hij beweert.

Waarom is dan nooit een Creool tot voorzitter van de VHP gekozen? Zowel bij de keuze van Sardjoe als Santokhi (double S) kunnen er vraagtekens geplaatst worden omdat in het geval van Sardjoe niet hij maar wijlen de zeer gerenommeerde en gerespecteerde persoon J. Adhin (gepromoveerde academicus) de beoogde voorzitter was.

Dat Arya Samaadjies telkens door trammelant (khandan) te maken hun zaakjes voor elkaar krijgen, is indirect ook aan de overige (religieuze) groepen in de partij te wijten. Waarom komen zij niet op? Natuurlijk zijn er aanwijsbare oorzaken maar het blijft schlemielig!

Het is een drogreden te vermelden dat religie geen rol speelt in Suriname omdat het hele maatschappelijk leven in ons land doorspekt is van de religie.

Kijkt u maar naar de vrije dagen in Suriname! Bestaat er nog een land op de wereld met zoveel religieuze vrije dagen? Overigens heb ik hier geen oordeel over! Ik stel dit alleen maar vast.

Uiteraard is er tevens sprake van veel schijnheiligheid! Het gaat bij mij natuurlijk niet alleen om de religieuze achtergrond van een leider maar ook om de afspiegeling, doorstroom en democratisering in een politieke partij. En natuurlijk om de bestrijding van corruptie, fraude en of patronage.

Als iemand geboren, getogen en gewerkt heeft in Suriname maakt het volgens mij niet uit van welke oord in de wereld hij schrijft. Idem dito deze onzin van de scribent van het genoemde abjecte en infame artikel begrijp ik niet.

Gelukkig is de katholiek Albina Antonia Edvige Maino (Sonia Gandhi, 1946) als president van de in India gevestigde Congrespartij gekozen. Dit mag als voorbeeld dienen voor de VHP. Dat is tenminste modern en democratisch! Ze heeft als buitenlander geweigerd om premier te worden van India.

Want weet de traditioneel georiënteerde (ouderwetse) en betweterige Biseswar mij te vertellen hoeveel christenen er op de kandidaatlijsten in de diverse kiesdistricten zijn geplaatst voor de verkiezingen van 25 mei 2015 voor de VHP om gekozen te worden? En op de lijsten van de andere vertegenwoordigende organen?

Deze persoon probeert de religie in Suriname te bagatelliseren om zijn leider die behoorlijk veel fouten heeft gemaakt als minister van Justitie en Politie te promoten.

Zonder in details te treden noem ik de Sasur-tragedie die door ex-minister Santokhi was georkestreerd. En de Segebai-affaire? Bij de Cicad (2010) was Santokhi slechts één jaar voorzitter.

Het valt voorts op dat Santokhi het Hindi nauwelijks beheerst en weinig politieke ervaring heeft. Dat de jeugd minder is geïnteresseerd in zo’n ouderwets aandoende partij die geen kritiek duldt en kandidaten op lijsten plaatst die voor een vierde termijn gaan, zal zeker hierin een oorzaak vinden.

Worden bij de VHP deze kandidaatlijsten in een partijraadsvergadering goedgekeurd? Ik vraag mij af of deze figuur wel het verschil kent tussen een partijraad en congres omdat hij anderen ervan beticht de cultuur van zijn ondemocratisch functionerende partij die vaak voor de rechter is gedaagd niet te kennen.

Welke andere politieke partij in Suriname is zo vaak bij een conflict betrokken geweest en voor de groene tafel gedaagd? Nu begrijp ik enigszins waarom zoveel mensen de VHP hebben verlaten!

Verbeter de wereld

Het is heel navrant dat iedere keer de NDP erbij wordt gehaald om het eigen falen goed te praten. Wat heeft de VHP gedaan toen het zelf regeringsverantwoordelijk had? Veel jongeren zijn het natuurlijk zat om in armoede hun leven door te brengen, en alleen maar omdat er mensen als Biseswar bestaan op zo’n partij te stemmen.

Welke toekomst hebben de jongeren bij de VHP? Op de kandidaatlijsten valt geen verjonging te constateren noch is er sprake van gendergelijkheid. In een eerder verschenen artikel bij GFC Nieuws heb ik reeds over deze materie geschreven!

Nog steeds weten veel mensen niet waarom de VHP niet met een goede en progressieve verkiezingsprogramma naar buiten treedt. Lange tijd bestond de propaganda uit scheldpartijen die eveneens bij de rechter is geëindigd.

Dat de diverse bevolkingsgroepen broederlijk en harmonieus met elkaar leven, kan beslist geen verdienste van de VHP genoemd worden noch van de politiek in zijn algemeenheid omdat volgens de eerder aangehaalde persoon die godsdienstige achtergrond van een voorzitter geen issue is.

Waarom dan de hypocriete “boodschappen” op religieuze feestdagen van deze voorzitter. De uit de duim gezogen statische verwijzingen van Biseswar in zijn aan alle kanten rammelende bijdrage hebben geen enkele informatieve waarde omdat die een opportunistisch oogmerk hebben.

Wellicht leven de bevolkingsgroepen eveneens in goede harmonie met elkaar omdat dit te danken is aan de religieuze leiders. Hieraan kunnen de leiders van veel politieke partijen insgelijks een voorbeeld nemen! Overigens zou het goed zijn hiernaar onderzoek te doen!

Als vorengenoemde persoon met mij in polemiek wil treden, moet hij de feiten op objectieve wijze weergeven zonder persoonlijk te worden.

Robby Roeplall

Meer nieuws

Surinaamse kunst in de VS

GFC NIEUWS- Van 7 Surinaamse kunstenaars, verbonden aan Readytex Art Gallery, is werk opgenomen in een groepsexpositie in de VS: Cultural Encounters: Art of Asian…

Adhin wordt vandaag gehoord door hoorcommissie DNA

GFC NIEUWS- Parlementariër Ashwin Adhin wordt vandaag door een ingesteld hoorcommissie van De Nationale Assemblee (DNA) gehoord over zijn betrokkenheid bij vernietiging van media-apparatuur van…

Amoksi: Uitspraken Bouterse vrij ernstig

GFC NIEUWS- De uitspraken gedaan door ex-legerleider tevens ex-president Desi Bouterse tijdens een NDP-meeting in Ocer om de macht over te nemen middels wapens zijn…