fbpx
De leerling overtreft de meester

INGEZONDEN- Allereerst wil ik beginnen met de stelling van George Clemenceau, Franse politicus,  n.l. :  Een verrader is een politicus die zijn partij verlaat om lid te worden  van een andere.  Een bekeerling  integendeel is een politicus die zijn partij verlaat om lid te worden van de Uwe “.

De Franse komiek en acteur, Coluche poneerde de volgende stelling :  “De helft van de politici zijn nietsnutten. De anderen zijn tot alles bereid“.

Met de bovenvermelde stellingen wil ik aangeven dat wij de hedendaagse politieke ontwikkelingen in ogenschouw nemend, de verschuivingen niet als een vreemd fenomeen moeten beschouwen.

Het laatste Surinaamse politieke schouwspel is niet wat men in de koloniale tijd heeft mogen ervaren.  In eerdere artikelen heb ik aangekaart wat de huidige politici ambiëren.  Met het overlopen van diverse politici, wil ik dit verschijnsel eerder kwalificeren als heil zoeken.  Deze en andere handelingen van gelukzoekers of politieke prostituees zijn wel opvallend en vooral kenmerkend voor deze tijd, waar er geen sprake kan zijn van enig respect voor de gemeenschap. Normen en waarden zijn nog ver te zoeken!

Als wij de laatste ontwikkelingen inzake het overlopen nader bekijken,  dan kan dezerzijds worden gesteld dat de politieke appel niet ver van de politieke boom valt. Hiermee bedoel ik dat er sprankelende voorbeelden zijn van overgelopen politici.                                                                     

Als de politieke “goeroe ” ( leermeester ) zelf het voorbeeld  in 1975 gaf  door de NPS de rug toe te keren en wel samen met Charles Lee Kon Fong en Liesdek Clarke, dan zullen zijn volgelingen niets anders doen dan zich te identificeren met de leermeester. 

Als Paul Somohardjo stelt dat het vertrek van Waidoe geen verzwakking  voor de PL betekent, dan wil ik hem duidelijk maken dat de partij wel degelijk een behoorlijke deuk heeft gehad. Feit is dat door het heen en weer overstappen van een aantal toppers, behalve de PL, ook andere partijen duidelijk aan het verzwakken zijn.

Gezien de huidige omwikkelingen op een aantal gebieden, zoals fraude, nepotisme, belangenverstrengeling  en dergelijken, zijn ook de coalitiepartijen duidelijk  terrein aan het verliezen.

Alhoewel er wordt gesteld dat het geen persoonlijke stemmen van de overlopers waren, maar van V-7, kan worden geconcludeerd dat zij ook een aanhang zullen hebben. Of de aanwinst van de overgelopen DNA- en andere leden enige versterking, c.q.  verbetering en hervormingen voor de diverse partijen en voor de samenleving  zullen betekenen, zal nog bewezen moeten worden.

Trouwens niet elke verandering betekent een verbetering.  De heer Doekhie zegt dat de komst van William Waidoe geen toegevoegde waarde heeft voor de NDP.

Het is wel te betreuren dat anno 2019 velen een prijs hebben die vooral op het materiële vlak ligt. Welk lot de overlopers beschoren zal zijn, zal de toekomst uitwijzen.

Men dient via welke positie dan ook in het belang van Suriname te werken en niet uit politieke hartstocht ondoordachte beslissingen nemen. Vergeet niet dat aan alles en elke handeling eens een einde komt. Veel politici hebben ervaren dat zij ten gronde zijn gegaan door op het verkeerd of op een ziek paard te wedden!

Roy Harpal

Meer nieuws

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…