De kracht van vriendschap boven vijandschap

Vriendschap

GFC LIFESTYLEREDACTIE- In de complexe wereld waarin we leven, staat de waarde van positieve menselijke relaties steeds vaker centraal.

Het kiezen voor vriendschap boven vijandschap opent een schat aan voordelen, zowel op persoonlijk als gemeenschappelijk niveau.

Terwijl vijandschap onze energie consumeert en negatieve emoties versterkt, voedt vriendschap ons welzijn en vergroot het ons vermogen om te groeien en te floreren.

Dat zegt de Amerikaanse mensenkenner Zadana aan GFC Lifestyle.

Ze wijst erop dat een harmonieuze relatie kan zorgen voor emotionele ondersteuning, waardoor stress, angst en eenzaamheid verminderen.

Vriendschappen bieden volgens haar een veilige omgeving waarin we onszelf kunnen zijn, fouten kunnen maken en toch geaccepteerd worden.

Bovendien leiden de vreugde en het geluk die voortvloeien uit positieve relaties tot verbeterde mentale en zelfs fysieke gezondheid.

Op een breder niveau transformeert vriendschap gemeenschappen. Het bevordert samenwerking, versterkt sociale netwerken en stimuleert innovaties door de uitwisseling van ideeën.

Vijandschap, daarentegen, scheidt en verdeelt, waardoor collectieve vooruitgang wordt belemmerd.

De Nederlandse weldoener Geor Heringzegt aan GFC het volledig eens te zijn met de Amerikaanse.

“In een wereld die snakt naar verbinding en begrip, is het cruciaal dat we kiezen voor vriendschap. Door bruggen te bouwen in plaats van muren te creëren, kunnen we een samenleving vormgeven die bloeit op wederzijds respect en samenwerking”, aldus Hering.

OOK INTERESSANT
Rijkste man van Suriname is een Chinese winkelier en niet Brunswijk, beweren zakenlui