fbpx

De Kiyaleer in het licht van de Bijbel

GFC NIEUWSREDACTIE- Menstruele uitzondering, het raadplegen van de orakel, begrafenisrituelen, voedselwetten, orale traditie, allemaal gewoonten en gebruiken die in de Kiyaleer (onderwijs volgens de marron principe of marronleer) voorkomen.

Dergelijke gewoonten, gebruiken en nog meer komen ook voor bij de Bijbelse Israëlieten.

Geen wonder want elk mens die zich erop toelegt te onderzoeken wat de identiteit van de nazaten van de transatlantische slavernij is zal komen tot dezelfde conclusie: zij zijn de verloren schapen van het huis van Israël waarvan Christus in Mattheus 15:24 zegt: “Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.”

In Mattheus 10:5-6 geeft Hij zijn 12 apostelen het bevel: “Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het Huis Israëls.”

De promotor van de Kiya Dr. Fidelia Graand-Galon deelt een andere mening. Zij is socioloog en werd in 2000 de mede-oprichter van het Marron Vrouwen Netwerk, een matriarchaal netwerk in Suriname dat zich richt op de versterking en belangenbehartiging van Marrons op basis van de Kiya principes nationaal en internationaal.

Van 2007 – 2015 was ze ambassadeur van Suriname in Trinidad & Tobago en tijdens de laatstgehouden verkiezingen van 2020 stond zij als nummer 6 op de lijst van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) in Paramaribo.

BEKIJK OOK
Private sector Suriname en Guyana zet in op sterkere samenwerking

Voor Dr. Graand-Galon is de Kiya universeel en kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Een benadering is via het moslimgeloof.

“Binnen de Marrongemeenschap bestaat de Kiia al driehonderd jaar, net zolang als ze in Suriname zijn. Er zijn Marrons die het moslimgeloof kennen en die zeggen dat zij moslim waren voordat zij naar Suriname zijn getransporteerd tijdens de transatlantische slavenhandel en slavernij. Volgens hen komt de Kiya overeen met het moslimgeloof,” zegt Graand-Galon.

Een andere benadering van de Kiya is volgens haar de bijbelse benadering en in deze benadering zijn de werkers van het Instituut voor Hebreeuws-Israëlitisch Bewustzijn geïnteresseerd, omdat zij ervan uitgaan, dat de Marrons Israëlieten zijn en daarom Bijbelse inzettingen en verordeningen voorkomen in hun cultuur.

Het Instituut heeft Dr. Graand-Galon dan ook bereid gevonden tijdens een online lezing op 5 december 2021 om 16:00 Surinaamse Tijd een inleiding te houden met als titel: ‘De Kiyaleer van de marron in het licht van de Bijbel.’

U bent van harte welkom bij de lezing via onderliggende link:

https://us02web.zoom.us/j/86759381160

of via de website:

Home