fbpx
De kandidaatstelling(2)

Tijdens de politieke strijd, die reeds is aangevangen, moeten wij als oprechte landgenoten niet elkaar bespreken; we moeten een voorbeeld zijn voor de jeugd en vooral voor de buitenwereld. Dit gebeurt echter niet als delegaties naar het buitenland moeten vertrekken.

De voordrachten van bepaalde DNA – kandidaten zijn haast geen verrassing geweest. Het is wel te waarderen, dat enkelingen de eer aan zichzelf hebben gehouden; hetzij met veel interne strubbelingen.

Wijlen J. Lachmon (VHP voorzitter) poneerde destijds de stelling, dat jonge politici gekoppeld moeten worden aan een oude. Deze filosofie was bedoeld om zijn oude “ kliek ”te behouden. Hoeveel vrouwen kwamen toen aan bod?

De knoop is al enkele jaren terug doorgehakt door meer vrouwen te accommoderen op diverse posities. In vergelijking met andere landen is het ongeveer 13 % in Suriname.

Vrouwen zijn wereldwijd nog altijd onder vertegenwoordigd in politieke functies; maar het gaat de goede kant op.
In Nederland zijn 56 vrouwelijke Tweede Kamerleden en 5 ministers ( 46,7 % ).

Zweden spant de kroon met 56,5 %, daarna Finland en Frankrijk.

Het laagste aantal is in Griekenland ( 5 % ), gevolgd door Tsjechië, Slowakije en Litouwen elk met 7,1 %. Het slechtste is de Verenigde Koninkrijk, slechts 4 van de 32 ministers zijn vrouwen.

In Suriname zijn in 2010 vijf vrouwen rechtstreeks als DNA-leden gekozen en twee kwamen door opschuivingen binnen. Vermeldenswaard is echter, dat er thans slechts één vrouwelijke minister is, t.w. Alice Amafo op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Binnen enkele partijen zijn vele kandidaten teleurgesteld, maar niet iedereen die ambities heeft, kan worden gekandideerd.

Gaat het amper om eigen belang en posities of gaat het om het algemeen belang ?
Het moet ook duidelijk zijn voor politici, die niet door de kiezers/het volk worden gedragen, dat zij plaats moeten maken voor anderen! Men moet een behoorlijke draagvlak hebben, want er wordt tegenwoordig veel van ze geëist.

Dezerzijds werd eens de stelling geponeerd, dat gekozen DNA-leden uitgesloten moeten zijn van het bekleden van bestuurlijke functies. Dit vanwege het feit, dat we door opschuivingen leden in DNA krijgen, die nauwelijks het woord kunnen voeren en niet optimaal de belangen van de kiezers en vooral van het volk kunnen behartigen.

De Statuten en Huishoudelijk Reglement van de partijen dienen regelmatig getoetst en vooral aangepast te worden aan de veranderende politieke ontwikkelingen van het land; alsook van de partijen.

De partijbeginselen en doelstellingen moeten stelselmatig worden verbreid.

Tenslotte zij gesteld, dat indien wij ons geliefd land willen ontwikkelen met alle ter beschikking zijnde natuurlijke hulpbronnen, dan moeten we een team hebben met liefde voor het land en met de nodige daadkracht!

Roy Harpal

Meer nieuws

Covid-19-faciliteiten steeds schaarser

GFC NIEUWS- De Covid-19-situatie in Suriname met betrekking tot de beschikbare opvangfaciliteiten, is steeds zorgwekkender aan het worden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Verstoorde werkrelatie Ashiana hersteld

GFC NIEUWS- De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Uraiqit Ramsaran, heeft tijdens een gesprek met directie, bestuur en bond van Huize Ashiana zaken,…

SZF heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft een nieuw stichtingsbestuur. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Tiener neergestoken door jaloerse man

GFC NIEUWS- De 29-jarige Persaud N. is op 8 augustus in verzekering gesteld door de politie van Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Vrouw mogelijk door partner vermoord in woning

GFC NIEUWS- Een vrouw van Dominicaanse afkomst werd dinsdagmiddag dood aangetroffen in een huurwoning aan de Irsillastraat, een zijstraat van de Evitastraat (Uitvlugt). Dikke vrouwen…

Openbare Werken zal moeten bezuinigen

GFC NIEUWS- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken pleit ervoor dat er voor nu geen grote infrastructurele projecten worden uitgevoerd, vanwege de financiële positie van…

Nieuwe bezoldigingsreeks BBS deze week

GFC NIEUWS- De minister van Binnenlandse Zaken (Biza) Bronto Somohardjo heeft de Bond van personeel Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname(BBS) dinsdag toegezegd dat de nieuwe bezoldigingsreeks…

Man dood aangetroffen in woning

GFC NIEUWS- Een man werd vanmiddag dood aangetroffen in een woning aan de Irsillastraat, Uitvlugt. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Covid-19-infosessies voor gemeenschappen Kabalebo

GFC NIEUWS- De afgelopen week heeft het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) informatiesessies gehouden voor de leefgemeenschappen te Kabalebo. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Kassluiting CBvS wegens Covid-19

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft wederom bericht ontvangen dat een medewerker positief is getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

OKB op bezoek bij Biza-minister Somohardjo

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op bezoek gehad voor…

Ingezonden| Het corruptietribunaal

GFC NIEUWS- In de media lazen wij de terminologie “corruptietribunaal” in een redactioneel artikel, waarin werd gesuggereerd om corruptieve zaken met daaraan gerelateerde corruptieve praktijken…

Minister Pokie op werkbezoek in Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met…