fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

De IDOS-peiling

GFC NIEUWS- Suriname verkeert sinds enige tijd in een heuse verkiezingsroes.
In de “heat of elections”, waarin alle deelnemende politieke partijen dingen om de gunst van de kiezer, het electoraat, opdat zij de enige echte politieke partij zijn die hart heeft voor Suriname en haar ontwikkeling.
Diverse peilingen worden door peilingsbureaus uitgevoerd, waarbij het electoraat op voorhand zijn of haar keuze voor enig politieke partij kenbaar maakt die de potentie heeft om Suriname en haar bevolking tot grotere hoogte, zonder corruptie, te leiden.
De zeer bekende en gerespecteerd peilingsbureau IDOS onthult in dit kader de resultaten van haar laatst uitgevoerde opiniepeiling, waarin diverse conclusies c.q. prognoses worden gepresenteerd.
Op zich is dit geen probleem, ware het niet dat naar mijn mening, als niet statisticus, deze resultaten uitgerekend op enkele biases stuit.
Het moet wel van mijn hart dat wij in Suriname een overschot aan quasi intellectuele betweters hebben, die denken dat zij met hun academische vocabulaire indruk kunnen wekken en bovenal een loopje kunnen nemen met het intelligentie niveau van het Surinaams volk.
De recente IDOS-peilingen indiceren dat een van de regerende partijen (lees: NDP) bij de vrije en geheime verkiezingen van maandag 25 mei 2020 een bijzondere terugval in zetels zal ondergaan, waardoor de partij in de oppositie banken zal belanden. Suriname wordt dus gered!
Wat mij als natuurwetenschapper wel verbaast, is dat de opiniepeilers in deze peiling diverse biases de boventoon hebben laten voeren, welke betreurenswaardig is. De peilingen beweren dat de NDP naar de oppositiebanken zal worden verwezen, wat naar mijn mening elke objectiviteit mist, omdat het gepresenteerd resultaat doorspekt is van biases.
Onder andere is een peiling met een vragenlijst uitgevoerd waarbij de zittende regering, NDP, leidend is. Uit al de uitgekomen “statistische” analyse resultaten wordt enkel en alleen de NDP zetels toebedeeld, terwijl de peilers de oppositie op een hoop heeft geschraapt.
Waarom niet ook de overige partijen die de oppositie uitmaken geen zetels toebedelen van de resterende 12 zetels van Paramaribo, als de NDP maximaal vijf zal halen (BIAS no.1).
De opiniepeiling uitkomst van Paramaribo zonder meer te extrapoleren naar de overige kiesdistricten, waarbij gevoegelijk wordt aangenomen dat de NDP ook in de overige kiesdistricten een terugval in zetels zal ondergaan toont aan dat er moedwillig een verkeerd beeld aan het electoraat wordt voorgehouden met als doel om landelijk het stemgedrag van het electoraat te beïnvloeden. Niets is minder waar (BIAS no.2).
Naar mijn mening zijn de opiniepeilers ook voorbijgegaan aan regelingen behorende tot de verkiezingen. Deze zijn onder andere de kiesregeling en de toewijzing van het aantal te behalen zetels per kiesdistrict, middels de kiesdeler.
Daarenboven wordt door de opiniepeilers het etnisch aspect, welke jammer genoeg heden ten dage nog altijd een preponderante factor is en doorslaggevend in de politiekvoering in Suriname. Dit gegeven is niet te ontkennen. Slechts de NDP heeft tot op heden gedemonstreerd dat deze factor niet preponderant is binnen haar organisatie en dit gevalideerd heeft door als enige en zelfstandige politieke partij 26 zetels, landelijk en in alle kiesdistricten, bij de verkiezingen van 2015 te behalen. Dus weer een bias (BIAS no.3).
De IDOS opiniepeilers zijn naar mijn mening ook voorbij gegaan aan de actuele realiteit. Er zou ook eens een studie/analyse moeten worden uitgevoerd wie de echte voters zijn en hoe hun stemgedrag en opkomst was bij gehouden verkiezingen. Met andere woorden, wie en van waar zijn de uiteindelijke voters die daadwerkelijk naar de stembus gaan?
Internationaal bekeken zijn het de groepen die aan de onderlaag van de maatschappij zijn die hoegenaamd dan ook trachten te overleven. De doorsnee middenklasse en “upper class” van de samenleving gaan nauwelijks tot nooit naar de stembus, maar het zijn uitgerekend deze groepen die pretenderen welvaart en welzijn voor het land en haar bevolking te realiseren, indien er op hun de stemmen worden uitgebracht. Een analyse inzake de opkomst per buurt/resort en stemgedrag zouden in deze peiling, indien meegenomen zeer verrassende resultaten hebben opgeleverd. Zie daar dus BIAS no.4.
Tenslotte wil ik de IDOS-opiniepeilers een zeer belangrijk aspect voorhouden dat, naar mijn oordeel, ook als een bias kan worden gekwalificeerd. Deze is namelijk het gegeven dat de aanstaande geheime en vrije verkiezingen in zijn geheel staan in het licht van demonstratie en/of bewijs van de kracht, om zetels te behalen, van elke individuele politieke partij die aan deze verkiezingen deelneemt. Hiertoe heeft de NDP zich reeds weten te onderscheiden door 26 zetels bij de verkiezingen van 2015 te behalen.
De nu deelnemende politieke partijen van met name de oppositie moeten zulks nog bewijzen/demonstreren, omdat zij altijd in “vereniging/combinatie” steeds aan verkiezingen hebben deelgenomen en als zodanig zetels, op basis van “positionering” op de gecombineerde kiezerslijst hebben vergaard. Dit zegt dus echt niets van de partij’s electorale kracht. Dit gegeven zal zeker een logenstraffing zijn voor de quasi “grote” oppositionele partijen.
Heren van het IDOS-peilingsbureau, uw moedwillig kwaadaardige misleiding van het electoraat met deze peiling wordt met deze gepubliceerde peiling complete blootgelegd. Ook kunnen wij ons in gemoede afvragen waarom er uitgerekend drie dagen voor de stembusgang een dergelijk resultaat van uw opiniepeiling, met tal van biases, wereldkundig gemaakt.
Als dat niet voldoende is, wordt ook niet nagelaten om bij de presentatie van deze opinieresultaten, op de televisie, stemadviezen uit te brengen om tegen de NDP te stemmen, alsmede de oppositionele partijen op te roepen om zo snel als mogelijk samen te zweren om de daadwerkelijke grootste politieke partij in Suriname, de NDP, een hak te zetten. Foei toch IDOS, u heeft hiermee uw objectiviteit en integriteit een behoorlijke deuk toegebracht.
Sranan sa wini.
Drs. F. Remy Grauwde

OOK INTERESSANT
Wervelende dans- zangoptredens en boekoverhandigingen tijdens Apravasi Milan