fbpx
De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld.

Aangezien deze ‘extra maand (más)’ binnen de Vedische astrologie voor velen, in het bijzonder de geloofsgenoten, onvoldoende of helemaal niet bekend is en ook welke religieuze ceremoniën wel of niet verricht mogen worden gedurende deze periode, hebben het hoofdbestuur en de Priesterraad van de Vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname gemeend om middels dit persbericht de betreffende informaties hierover te verschaffen.

De Vedische astrologie heeft zon- en maanmaanden en v.w. het verschil in duur tussen deze maanden
wordt aan de Hindū-maankalender ongeveer om de drie jaren een extra maand toegevoegd. Deze extra maand stond aanvankelijk bekend als mal- of adhikmás (ongunstige maand) en daarna verheven tot Purushottam Más (de maand van de Heer Shrí Krishna).

Initieel bestond volgens de Hindū heilige geschriften het maanjaar uit slechts 12 maanden waaraan 12 verschillende Goddelijke aspekten (Devtás) waren gerelateerd. De 13e maand werd aan geen enkel Goddelijk aspect toegewezen.

Bovendien werd aangegeven dat gedurende deze periode geen enkel religieuze activiteit/ offerande verricht mocht worden. Malmás voelde zich verdrietig en benaderde God Shrí Vishnu en gaf aan dat geen enkel Goddelijk aspect (Devtá) aan hem was toegekend en om die reden tot een ongunstige maand werd gerekend.

Malmás vroeg of er inderdaad geen enkel ritueel gedurende deze maand verricht mocht worden en zei verder tot de Verhevene Shrí Vishnu; “ik ben angstig en zoek mijn toevlucht tot U”. De Almachtige Shrí Vishnu ontfermde zich hierover en ging samen met malmás naar God Shrí Krishna, die zichzelf als Purushottam (de hoogststaande) aan de 13e maand aanwees.

Sindsdien staat deze maand bekend als de Purushottam Más. In de Vedá’s ( o.a. Rig-Veda hoofdstuk 1, paragraaf 25, hymne 8/ Yajur-Veda hoofdstuk 22, vers 30/ 31, Atharva-Veda, hoofdstuk 5, mantra 4 t/m 6) als de orthodoxe, authentieke en autoritaire stamschriften binnen de Shrí Sanátan Dharm zijn de vele religieuze betekenissen van deze heilige maand uitvoerig beschreven.

Uit het voorgaande blijkt dus dat de zogenaamde malmás (ongunstige maand) is verheven tot Purushottam Más (de heilige maand) waarin juist v.w. het gezegende en positieve karakter rituelen, gebeden en offerandes ter ere van de Almachige in de gedaantes van Shrí Vishnu en Shrí Krishna sterk worden aanbevolen.

Het onderhavige wordt vanzelfsprekend door de hoogste Hindū religieuze erkende autoriteiten ter wereld t.w. de Shankarácárya’s die gevestigd zijn in India gedeeld. De gedurende deze maand gehouden vele religieuze aktiviteiten alom zijn hiervan het bewijs.

Weliswaar zijn er wel een paar rituelen die a.g.v. technische aspekten in deze periode niet mogen plaatsvinden t.w.;
– Kámya Karma’s. Dit zijn offerandes ter verkrijging van speciale gunsten omdat deze onnodig zijn v.w. de automatisch verkregen positieve vruchten tijdens de Purushottam-Más.
– Deva Pratishthá ( inwijding van mūrtí’s (Goddelijke beelden)
– Viváh Sanskárs ( huwelijksceremoniën)
– Mundan Sanskárs ( rituele plechtigheid ter gelegenheid van het kaalscheren van het hoofdhaar van een pasgeborene)
– Jagyopavít/ Janew Sanskárs ( ceremonie tot wording van een spirituele leerling)
– Griha Pravesh ( het betrekken van een andere of nieuwe woning)
– Wishesh Jagya ( uitgebreide speciale riten in grote settings)

Ten overvloede wordt uitdrukkelijk gesteld dat de reguliere ritualen, de sádháran jagya’s in de volksmond meer bekend als Kathá, Jhandí, Durgápáth, die meestal jaarlijks te huize sinds oudsher worden verricht, met de intentie “liefdevolle toewijding (nishkám bháw)” aan de Almachtige Purushottam, normaal voortgang mogen hebben. Uit het onderhavige blijkt dus dat er derhalve geen redenen zijn tot twijfels.

De Vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname wenst de totale Surinaamse gemeenschap een “Shubh Purushottam Más” toe en moge de zegens van de Heer overkomen op ons geliefd Suriname. Moge wij vooral bevrijdt raken van de corona-pandemie.

Voorzitter Priesterraad
Pt. V.Nandoe Tewarie

Secretaris Priesterraad
Pt.N.Jagbandhan

Meer nieuws

Onderzoek naar cacaoproductie in Suriname

GFC NIEUWS- Tanja Tijtel en Naomi Venetiaan van het Polytechnic College Suriname hebben voor hun afstudeerproject voor het programma Hoger Laboratorium Onderwijs, samen een onderzoek…

Genti Mangroe nieuwe directeur Jeugdzaken

GFC NIEUWS- Donderdag heeft de ondertekening plaatsgevonden van het protocol van overdracht voor het Directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)….

ICJ volgt decemberstrafproces op de voet

GFC NIEUWS- De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) zal het 8 decemberstrafproces blijven volgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020…

NDP-topper Clairy Linger heengegaan

GFC NIEUWS- NDP-topper Clairy Linger is ingeslapen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto voor meer informatie….

5.192 Covid-positief getest, 5.046 genezen

GFC NIEUWS- In Suriname zijn vanaf 13 maart 5.192 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Wesley Rozenhout nieuwe directeur Grassalco

GFC NIEUWS- Directeur Linus Diko van Grassalco heeft dinsdag overgedragen aan Wesley Rozenhout. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Hatramij schenkt waarschuwingsborden aan OW

GFC NIEUWS- Hatramij Suriname heeft waarschuwingsborden geschonken aan het ministerie van Openbare Werken (OW). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Verbouwing en ontwikkeling Essed Stadion

GFC NIEUWS- In Suriname op een kwaliteitsvolle manier kunnen voetballen door te zorgen voor hoogstaande sportinfrastructuur, Dat is het doel van Surinaamse Voetbalbond (SVB). Dikke…

7 nieuwe Covid-gevallen en 1 dode

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 11 personen positief getest op Covid-19. Helaas viel er nog een Covid-dode en staat het aantal doden nu op…

Toename aantal coronadoden in Nederland

GFC NIEUWS- Het aantal geregistreerde coronadoden en besmettingen met het virus in Nederland blijft stijgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…