De harde realiteit: 2e besmettingsgolf geeft enorme druk op gezondheidszorg!

GFC NIEUWSREDACTIE- Vanaf december 2020 gaat het in ons land een stuk slechter voor wat de COVID-19-uitbraak betreft.

De snelle stijging van het aantal positieve COVID-19-gevallen baart de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) ernstig zorgen en oefent tevens een veel te grote druk uit op ons zorgstelsel.

“Wij beseffen als huisartsen dat de situatie ook voor u als patiënt verre van ideaal is. Wellicht heeft u de nieuwe manier van communicatie met de huisarts als minder prettig ervaren”.

“Ook voor ons is het een uitdaging om in de huidige situatie de beste zorg te blijven leveren aan u. Maar wij nemen onze verantwoordelijkheid om ondanks de uitdagingen te zorgen voor een zo goed mogelijke, continue, veilige zorg voor u als patiënt,” zegt de organisatie in een verklaring aan de samenleving.

Verwezen wordt naar de richtlijnen die zijn opgesteld voor de huisartsenpraktijk. De VMS vraagt dan ook begrip en medewerking en dat personen zich blijven houden aan de onderstaande richtlijnen wanneer zij contact opnemen met de huisarts.

Bij griepverschijnselen:

1. Neemt u eerst telefonisch/per app of via sms-contact op met uw huisarts

2. Of bel 178 voor instructies

3. Of begeeft u zich naar de reeds bekendgemaakte testlocaties

4. En blijf intussen thuis, ga de deur niet uit! (Tenzij u besluit naar een testlocatie te gaan.)

Voor de Reguliere Zorg (geen griep) dient telefonisch contact opgenomen te worden met de huisarts of diens assistent voor een afspraak. Dit om veel cliënten op 1 tijdstip en lange wachttijden te vermijden.

1) Uw huisarts is tijdens de spreekuren telefonisch altijd bereikbaar op de reeds bekende telefoon’app-nummers.

2) Bij spoedgevallen kunt u zich aanmelden op de polikliniek en vervolgens de aangegeven instructies opvolgen.

Ten overvloede wordt gevraagd om zich te houden aan de COVID-maatregelen, handen regelmatig wassen of desinfecteren, mondkap opdoen en afstand houden.

Door het naleven van deze maatregelen en door ons allemaal goed te houden aan de COVID-19–richtlijnen, zoals voorgeschreven door het Ministerie van Volksgezondheid:

1) Kunnen wij met z’n allen de besmettingen zoveel mogelijk onder controle krijgen en minimaliseren.

2) Kunnen de (Huis)artsen de reguliere zorg GARANDEREN. Griepverschijnselen: hoest/ snotneus/ koorts/ keelpijn/ lichaamspijnen/ geur- of reukverlies/ diarree/ misselijkheid/ braken.