fbpx

De grote blunder in Suriname die veel mensenlevens en geld heeft gekost

INGEZONDEN- Het is een van de grootste blunders die in Suriname is gemaakt. En niemand praat er meer over! Maar deze enorme flater heeft wel het leven gekost van tientallen onschuldige Surinamers. Zij hadden mogelijk nu nog in leven kunnen zijn!

FATOFFAD1 | GFC NieuwsEn niet te vergeten, de kolossale schade die veel bedrijven hebben geleden. Veel ondernemers hebben miljoenen omzetverlies geleden, mede vanwege deze vreselijke blunder! De hoop is dat beleidsmakers uiteindelijk lering trekken uit deze misstap met desastreuze gevolgen zoals menselijk leed, overlijdensgevallen, verdriet en geldelijke verliezen.

Door 1 verkeerd advies hebben zaken in Suriname een totaal negatieve wending gekregen!

Aan het begin van de coronacrisis in Suriname waren wij een van de weinige landen met een zeer laag aantal besmettingsgevallen en daadwerkelijke ziektegevallen. Dat positief feit haalde zelfs het nieuws in Europa.

En het aantal besmettingen hadden wij mogelijk zo relatief laag kunnen houden waardoor minder mensen zouden sterven en er geen extreme maatregelen nodig waren die een funeste werking hebben op de economie.

DE GROTE BLUNDER VAN HET COVID TEAM SURINAME

Het zijn een aantal mensen binnen het Covid- team Suriname geweest dat nog voor de verkiezingen op de televisie kwamen uitleggen dat wij geen mondkapjes hoefden te dragen omdat er nog geen sprake was van, zoals zij het noemden, community spreading. Die redenering en uitleg verbaasde mij toen in zeer sterke mate!

Terwijl er al lang informatie beschikbaar was uit Japan, Zuid- Korea, Taiwan en Singapore dat het gebruik van mondkapjes kan zorgen voor een significante afname van het aantal besmettingen. En als mensen toch besmet raken, de klachten veel milder zijn omdat er met mondkapjes minder viral load is. Mondkapjes werken!

BEKIJK OOK
CBvS treft maatregelen in het kader van recente wisselkoersproblematiek

Het is schandalig dat overheidsfunctionarissen in de periode april en mei 2020 het advies hebben gegeven om pas te wachten met het gebruik van mondkapjes, totdat er sprake was van verspreiding binnen de gemeenschap die niet meer controleerbaar is. Men wist toen al heel goed dat mondkapjes zorgen voor minder besmettingen.

Een heleboel besmettingen hadden voorkomen kunnen worden indien het juiste advies was gegeven: gebruik zoveel mogelijk mondkapjes bij risicosituaties. Maar het tegendeel werd in eerste instantie aan het volk verteld. Het was volgens hen niet nodig. Zo kreeg de bevolking volstrekt verkeerde informatie met veel meer besmettingen, doden, zieken en andere ellende tot gevolg. Een blunder van de grootste orde!

Ik had gehoopt dat verantwoordelijken hun lessen hadden geleerd. Maar helaas blijkt ook nu weer dat belangrijke wetenschappelijke informatie die al bekend is over bijvoorbeeld het belang van beter ventileren van binnenruimtes en een gezondere leefstijl, niet of onvoldoende via de officiële kanalen aan de gemeenschap wordt gegeven.

R. Pinas

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.