fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

De Feiten van de Betalingsbalans

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van de artikelen ‘Merkwaardige Discontinuïteiten in Betalingsbalans vanaf 2011’ en ‘Het houdt niet op’ verschenen op Starnieuws op 19 en 28 oktober vermeldt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) het volgende:

De CBvS is verantwoordelijk voor onder andere het samenstellen van de externe sector statistieken waaronder de betalingsbalans van Suriname. Deze statistieken worden op kwartaalbasis gepubliceerd op de website van de CBvS. Het samenstellen geschiedt volgens de, door de lid landen, algemeen aanvaarde richtlijnen van het Internationaal Monetair Fonds en met in achtneming van de geldende internationale statistiekstandaarden. Daarbij beijvert de CBvS zich steeds om de kwaliteit en de volledigheid te verbeteren en de data tijdig te publiceren.

Vanaf 2011 zijn er ingrijpende wijzigingen gepleegd bij het compileren van de betalingsbalans die mede hebben geleid tot opvallende ontwikkelingen op de betalingsbalans waarvoor oorzaken worden aangeduid in de voornoemde artikelen die onjuist zijn.

Enerzijds hadden de wijzigingen te maken met methodologische veranderingen en anderzijds met ontwikkelingen in vooral de mijnbouwsector. Zo heeft de CBvS het gebruik van survey data in 2011 geïntroduceerd voor het verzamelen van gegevens bij o.a. mijnbouwbedrijven die transacties plegen met het buitenland.

Deze wijze van dataverzameling heeft erin geresulteerd dat de betalingsbalans vanaf dat moment, overwegend op transactiebasis (een systeem waarbij de overdracht van economische eigendomsrechten als criterium wordt gehanteerd) wordt samengesteld en dat nieuwe gegevens zijn verzameld.

Voorheen was de betalingsbalans hoofdzakelijk op kasbasis gestoeld, hierbij was het moment van betalen het criterium. De huidige wijze van dataverzameling geeft een betere weergave van de werkelijkheid.

OOK INTERESSANT
Twee vrouwen op JAP Luchthaven gepakt met cocaïne

Statistische verschillen zijn in de betalingsbalansstatistieken niet ongewoon. Elk land heeft normaliter te kampen met dergelijke onvolkomenheden, die om die reden stelselmatig moeten worden geanalyseerd. Trends in de sluitpost van de betalingsbalans kunnen wijzen op een mogelijke structurele onder- of overschatting in de diverse deelrekeningen.

Lage statistische verschillen hoeven geen indicatie te zijn van een goede kwaliteit van de betalingsbalans, want transacties kunnen aan beide kanten van de betalingsbalans (ontvangsten/uitgaven) ontbreken, waardoor dit niet zal resulteren in statistische verschillen maar wel een onjuiste weergave zal geven van de werkelijkheid.

De statistische verschillen in de betalingsbalans van Suriname over de periode 2008 – 2019 zijn consequent negatief, wat wellicht verband houdt met kapitaalvlucht, onderwaardering van de importen van goederen, niet gerapporteerde kapitaalstromen en kwaliteit van de rapportage van externe data verschaffers. Lees meer hierover in aangehechte notitie.

Naast de reguliere statistieken, worden op de website van de CBvS ook de metadata van de verschillende, door de CBvS samengestelde, statistieken gepubliceerd. Deze metadata, waarin onder andere de concepten, methodologie en databronnen worden beschreven, verschaft de datagebruiker (meer)inzicht in hoe de statistieken worden samengesteld.

De metadata van de betalingsbalans in kwestie zijn te vinden door hier te klikken.

Voor een meer uitgebreid uitleg over de ontwikkelingen op de diensten-en inkomensrekening en over de statistische verschillen in de betalingsbalans van Suriname klik hier.

Centrale Bank van Suriname