De donkere kant van AdekUS

INGEZONDEN– Het FTeW-bestuur zit vol deskundigen en geleerden, zo geleerd dat zij na 1 jaar pandemie nog steeds geen creatieve manier hebben kunnen bedenken om de colleges en tentamens op tijd en onafgebroken door te laten gaan.

Dit is slechts een deel van de vele problemen die wij naar voren zullen brengen en die zullen aantonen hoe amateuristisch het bestuur werkelijk is.

Vanaf de aankondiging van de verscherpte maatregelen door de overheid werd door het Universiteits- en FTeW-bestuur meegedeeld dat de oneven semestertentamens, die kort daarna in april zouden plaatsvinden, uitgesteld werden tot nader order.

Ook werden de docenten aangemoedigd om de tentamens op een alternatieve wijze (take home tentamens, online quiz, mondeling enz.) te toetsen, en de colleges voor de volgende semester online op te starten.

Ondanks deze mededelingen zijn geen van de genoemde zaken gerealiseerd. Slechts een handjevol docenten is pas in de eerste week van juni begonnen onlinecolleges te draaien, voor de rest boeit het ze niet.

Ook zijn er in de 2 maanden die inmiddels zijn verstreken net 2 of 3 tentamens op een alternatieve wijze getoetst.

Ondanks de vele verzoeken van de studenten weigerden de meeste docenten de tentamens op een alternatieve wijze op te stellen, dit omdat vele docenten vonden dat het tentamenwerk al is opgesteld voor een fysiek tentamen.

De docenten wilden dus geen extra werk hebben door tentamens op te stellen voor een alternatieve toets, ondanks dat hierdoor de studenten tijd verliezen en achter raken.

Bij nader onderzoek bleek dat het FTeW-bestuur de docenten helemaal niet heeft verplicht om alternatieve tentamens te geven, het was maar een suggestie.

Vandaar dat vele docenten weigerden om alternatieve tentamens te geven en degenen die dat wel deden, deden het uit goodwill.

OOK INTERESSANT
Lange rijen bij fastfoodrestaurants Paramaribo ondanks constant klagen over geldgebrek

Nu na bijna 3 maanden, nadat het bestuur geconfronteerd wordt met tijdtekort, leggen zij alles op de schouders van de studenten.

Vorige week kregen wij te horen dat de oneven semestertentamens voortgang zullen vinden over slechts 2 weken, dat is vanaf 28 juni.

Waar er tijdens een normaal schooljaar ruimte van 3 maanden was tussen 2 tentamen rondes zit er nu, dankzij de “deskundigheid” van het bestuur, slechts 2 weken.

Het bestuur verwacht van ons dat we de tentamenleerstof door blijven bijhouden, ongeacht hoe lang de tentamens worden uitgesteld, ze snappen echter niet dat dit vrijwel onmogelijk is.

Vele studenten zijn vanaf vorig jaar begonnen te werken om hun hoofd boven water te houden, velen van ons helpen ook mee in het huishouden en hebben veel verantwoordelijkheden.

Het is niet zo dat we de hele dag gewoon thuiszitten, niets doen hebben en dus alle tijd hebben om gewoon door te studeren. Het is ook heel mogelijk om de oude vakken bij te houden, terwijl er nieuwe vakken worden verzorgd.

Vorig schooljaar heeft zich ook een soortgelijke situatie voorgedaan, waarbij wij ook 2 weken van te voren werden gemeld dat de tentamens van start zouden gaan.

Als dat nog niet er genoeg is, hebben ze ons beide semestertentamens binnen een maand laten afleggen en gelijk daarna – na 2 weken – moesten we al her-tentamen maken.

Zoals eerder vermeld, is er in een normaal schooljaar een speling van 3 maanden tussen de 2 tentamenronden en voor her- tentamen was er een maand tijd om voor te bereiden.

Sommige studenten hebben maar een oude computer zonder Webcam en om tentamen te maken moet de student verplicht in beeld zijn. In geval van stroomuitval of internetstoring is het niet eens zo dat we alsnog het tentamen mogen maken.

OOK INTERESSANT
Botsing op Indira Gandhiweg leidt tot drie gewonden

Volgens de maatregelen van het bestuur moeten we in zo een geval rustig wachten tot de her-tentamens of tot volgend schooljaar.

Ook moeten we binnen deze 2 weken trainingen volgen over hoe de tentamens te maken. Er zijn faculteiten, zoals FWNW, die heeft besloten om hun studenten niet deel te laten nemen aan de komende tentamenperiode.

Ze vinden het te kort dag en ook oneerlijk om de studenten maar 2 weken de tijd te geven om zich voor te bereiden op de tentamens.

Het FTeW-bestuur gedraagt zich daarentegen zo onmenselijk en ziet de studenten als robots.

Voor hun is alleen belangrijk dat het schooljaar afgesloten moet worden, de studenten moeten maar zelf zien hoe in hemelsnaam zij zich binnen 2 weken voorbereiden op de vele tentamens die gemaakt moeten worden.

Degenen die voor ons moeten opkomen, doen ook niets voor ons. Er wordt zoveel geklaagd maar niemand die wat wilt doen.

Er kan nog zoveel gezegd worden over datgene waarmee wij als studenten van FTeW vanaf vorig schooljaar te kampen hebben, en alle stress en frustratie die dit ons heeft bezorgd.

Dit alles is de realiteit van de studenten op AdekUS. Wij betalen keihard SRD 1850,- per jaar om uiteindelijk te komen luisteren naar amateurs met onprofessioneel en respectloos gedrag.

Wij als studenten verdienen het, in feite eisen wij het om met respect behandeld te worden, aangezien wij degenen zijn die ze betalen.

FTeW-studenten

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]