fbpx

De case van de Haïtianen: wel of geen sprake van mensensmokkel

INGEZONDEN– In de samenleving is er veel commotie ontstaan over de massa Haïtianen die wekelijks naar ons land worden overgebracht.

De regering heeft gemeend een commissie te installeren, die moet zorgen dat in deze zaak de onderste steen naar boven wordt gebracht.

Als bezorgde burger plaatst ik wel vraagtekens bij dit voornemen, omdat ik van mening ben dat wij als burgers en overige buitenparlementaire groepen en sociale partners moeten eisen, dat de leden van de commissie personen moeten zijn die niet gelieerd zijn aan de zittende regering.

Het moet een buitenparlementaire commissie zijn die onder ede benoemd moet worden, die volledig onafhankelijk haar werk moet kunnen doen en haar bevindingen openbaar moeten maken.

De reden waarom wij aandringen op een dergelijk model, is omdat het vertrouwen van de burgers in de politiek tot het nulpunt is gedaald.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Overheidsfunctionaris en echtgenote gearresteerd voor misbruik minderjarige meisjes

Keer op keer hebben politici laten blijken dat ze het niet zo nauw nemen met de waarheid.

BEKIJK OOK
Parlement akkoord met Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag

Bij ieder beëdiging wordt er door politici met de hand op de bijbel, de koran, of wat dies meer` gezworen trouw te zullen zijn aan God en de natie en zich niet zullen bezig houden met oneerbare praktijken.

Het schijnt dat politici in ons land in hun bestaan een zesde zintuig hebben ontwikkeld. De afgelopen tientallen jaren hebben ons geleerd dat bijna geen van deze beloften zijn nagekomen.

Zie maar naar de talloze politici die ondanks hun beloften toch in de fout zijn geweest.

Vandaar mijn oproep aan de totale pers om massaal het volk op te roepen zich te verzetten, mocht men toch beslissen in de commissie leden te benoemen die gelieerd zijn aan de zittende regering.

Mocht dit toch gebeuren dan is bij voorbaat de uitslag van het onderzoek reeds bekend.

De toekomst van onze natie staat op het spel. Mensensmokkel behoort wereldwijd tot een van de grootste misdaden.

Stanley Zaalman
Organisatie – en Management deskundige