“De boeren moeten produceren en de overheid moet slechts faciliteren”

GFC NIEUWSREDACTIE- De boeren moeten produceren en de overheid moet slechts faciliteren daarbij.

Dit zei de Surinaamse minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, tijdens een onderhoud met de Agrarische Adviesraad Saramacca in bijzijn van de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga.

Tijdens deze vergadering is een presentatie gehouden door de leden van de AAR Saramacca.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Experts waarschuwen er al jaren voor: groep sterft door koolmonoxidevergiftiging

In de presentatie is onder andere opgenomen de statistieken van de agrarische productie in Saramacca, adviezen, aandachtspunten en daarbij horende aanbevelingen.

De volgende aandachtspunten zijn onder de aandacht gebracht door de AAR Saramacca aan de minister van LVV:

– Het beschikbaar stellen van een aantal machine-uren per ressort/ organisatie tegen een gereduceerde prijs.

– De start van het landbouwpercelen onderzoek in Saramacca, zodat achterhaald kan worden wat de oorzaken zijn van de geringe benutting van de percelen met als gevolg de achteruitgang van productie in het district.

– Drainage voor de afvoer en toevoer van water.

– De opzet van modelbedrijven, om jongeren te interesseren voor de agrarische sector.

-voorlichting en onderzoek vanuit LVV

– Het beschikbaar stellen van arealen voor grasland productie in coöperatief verband, de beschikbaarheid van veeartsen en de verbetering van veestapel.

– Het aanbieden van studiebeurzen en begeleiding.

– Het beschermen en onderhouden van proeftuinen van het ministerie.

Na de presentatie ging de minister in op de aandachtspunten en op de vragen van de leden van de AAR Saramacca.

De minister gaf aan dat hij de presentatie goed vond en dat hij er blij mee is. De problemen vereisen volgens de minister een gezamenlijke aanpak.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Actievoerders delen gratis ‘schone’ heroïne, meth en cocaïne uit buiten politiebureau

Daarnaast gaf de minister aan dat de aandachtspunten in de komende vergaderingen diepgaand besproken zullen worden.

Voorts gaf de minister aan ingenomen te zijn met dit initiatief niet alleen, maar ook hoe belangrijk de communicatie is tussen de boeren en de overheid. “Hoe kunnen wij het samen, want als overheid kunnen wij niet alleen de sector ontwikkelen.

De overheid gaat niet produceren. De boeren moeten produceren en de overheid moet slechts faciliteren daarbij.

“Nu is het een kwestie van, alleen als er ergens een probleem is dan hoor je de boeren, maar nu zoals het hier is opgezet, is het een initiatief van de boeren zelf”.

“De DC is erbij betrokken, ministerie van LVV is erbij betrokken voor de agrarische ontwikkeling, als alle districten dit zouden hebben, zou ik er bijzonder blij mee zijn,” aldus de minister.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten