DC’s krijgen informatie over verkiezingswerkzaamheden

De districtscommissarissen zijn geïnformeerd over de verkiezingswerkzaamheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Putridewi Amatsoemarto, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en de werkgroepen Voorlichting (BiZa) en Veiligheid (KPS) hielden presentaties voor de districtscommissarissen en andere ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

In haar presentatie gaf de Biza-directeur aan dat de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering naast de oriëntatie- en onderhoudswerkzaamheden, ook nieuwe straatnaamborden en –palen heeft geplaatst en huizen heeft genummerd in Paramaribo en andere districten. Zij sprak hierbij over het belang van het vervangen van de palen en straatnaamborden door duurzaam materiaal. “Als we door onze voorraad van palen en borden heen zijn, dan willen we in overweging nemen om over te gaan tot galvaanpalen”.

Met betrekking tot de legger is het van belang om aan te geven de inventarisatie van de stembureaus, stelt Amatsoemarto. “Dat gaan wij samendoen met de dc’s en hun focalpoints.

De dc’s zullen ook de lijst met nieuwe stembureaus ontvangen die zijn uitgekozen door de werkgroep, vanwege de kiezersgroei. Bilaterale werkoverleggen moeten komen om te starten met de werkzaamheden, voor het identificeren van zowel bestaande als nieuwe stembureaus”.

Inspecteur van Gobbel van de werkgroep Veiligheid maakte in zijn presentatie duidelijk, dat er tussen de politie en de verschillende commissariaten een goede samenwerking bestaat en dat deze alleen maar geïntensiveerd wordt tijdens de verkiezingsperiode.

Tijdens de presentatie van de werkgroep Voorlichting gaf Sabitrie Gangapersad aan dat de werkgroep in nauw contact met de verschillende commissariaten zal zijn, om zo de bevolking van informatie te voorzien over de werkzaamheden en activiteiten in de verschillende districten, betreffende de verkiezingen.

Na elke presentatie zijn de dc’s in de gelegenheid gesteld om hun vragen en punten naar voren te brengen aan het team van Biza dat onder andere bestond uit de directeur, leden van het managementteam Verkiezingen en de verkiezingswerkgroepen. Dit overleg tussen Biza en de dc’s is de derde geweest.

De eerste twee vonden plaats op 26 en 27 juni 2018, waarbij de dc’s reeds waren geïnformeerd over de verkiezingsorganisatie en de verkiezingswerkgroepen reeds presentaties hadden verzorgd.

Een van de belangrijkste zaken die daaruit is voortgevloeid is de samenstelling van de verkiezingsbegroting over het dienstjaar 2019.

Overige berichten